Afbeelding
Foto: Wil van Balen

Gemeenteraad Hellevoetsluis wil snel verbeteringen in het privacybeleid

Politiek 152 keer gelezen

Hellevoetsluis -De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober jl. aangegeven dat het college van B&W snel aan de slag moet met de aanbevelingen van de rekenkamerfunctie. De rekenkamerfunctie schreef een rapport over de mate waarin de gemeente Hellevoetsluis voldoet aan de eisen van de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sinds mei 2018 geldt in de hele Europese Unie deze zelfde privacywetgeving.

De rekenkamerfunctie onderzocht of de nieuwe privacywetgeving goed wordt toegepast. En hoewel er veel al goed gaat op het vlak van privacybescherming, vindt de rekenkamerfunctie dat er zeker nog een paar belangrijke verbeteringen nodig zijn. Zo heeft de gemeente geen actueel privacybeleid en moet de onafhankelijkheid van de ambtenaar die gaat over gegevensbeheer meer geborgd worden. 

Meerdere partijen gaven aan zich zorgen te maken naar aanleiding van het rapport. En wilden van het college weten wanneer zij verbetering kunnen verwachten. Ze vroegen het college haast te maken met de verbeterpunten. En gaven aan het belangrijk te vinden dat Hellevoetsluis eerst de zaken zelf op orde heeft alvorens op dit vlak de samenwerking te zoeken met toekomstige fusiegemeenten Brielle en Westvoorne. Het college reageerde met de toezegging de aanbevelingen van de rekenkamerfunctie over te nemen en de raad in januari nieuw privacybeleid voor te leggen. De raad wenst tegen die tijd een aparte informatiesessie voor de raadsleden over dit onderwerp.

Uit de krant