Afbeelding
Foto: Wil van Balen

Nieuwe subsidieronde voor collectieve wooninitiatieven

Algemeen 407 keer gelezen

Provincie Zuid-Holland stelt dit najaar 2023 €75.000 beschikbaar voor de planvorming voor (innovatieve) collectieve wooninitiatieven. Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken. Hiermee komt de provincie tegemoet aan de behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen voor mensen die bijvoorbeeld met een groep gelijkgestemden willen wonen of mensen die afhankelijk zijn van zorg.

Nieuwe woonvormen zorgen voor meer variatie in de woningbouw. Zij worden niet altijd gerealiseerd door reguliere projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers. Daarom ondersteunt de provincie deze initiatieven met de subsidieregeling Plankosten Collectieve Wooninitiatieven.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Mensen hebben zelf goede ideeën over hoe ze willen wonen en er zijn veel innovatieve oplossingen. Helaas is het vaak lastig deze ideeën in realistische plannen om te zetten. Daarbij helpt de subsidieregeling Plankosten Collectieve Wooninitiatieven. Zo kan een professionele begeleider worden ingeschakeld, die helpt om een haalbaar projectplan te maken.”

De subsidieregeling staat open voor verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen. Elk collectief kan maximaal één aanvraag indienen in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 1 december 2023. De subsidie bestaat uit een eenmalige bijdrage van €15.000 op basis van een in te dienen offerte van een professioneel begeleider die geen onderdeel is van de groep.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant