Afbeelding
Wil van Balen
Column uit de raad

‘Besturen is vooruitzien’

Politiek 343 keer gelezen

De titel van deze column is zo’n uitdrukking die aangeeft dat we vooral niet terug, maar juist vooruit moeten kijken.

Door Dick Bosgieter, fractievoorzitter VVD

En natuurlijk moet je dat ook in de gemeentelijke politiek. Je wilt wat tot stand brengen en dan ontwikkel je nieuw beleid en plannen. Wat echter met het intreden van de coronacrisis pijnlijk duidelijk is geworden, is dat de wereld ook snel en onverwachts kan veranderen. Gemaakte plannen komen dan ineens in een heel ander daglicht te staan. Ook de horeca, sportclubs fitnessscholen, kappers, marktkooplieden hebben dit met veelal grote financiële gevolgen aan den lijve ondervonden. Waar mogelijk zijn er door het kabinet steunpakketten gemaakt om deze bedrijven overeind te houden.

Het ziet ernaar uit dat er met de geleidelijke versoepeling van de corona maatregelen weer wat lucht komt voor onze lokale middenstand. Toch noopt deze crisis overheid en bedrijfsleven naar nieuwe mogelijkheden te zoeken in het kader van de 1,5 meter samenleving, die hopelijk op termijn weer een ‘normale’ samenleving zal worden. Was er toch al een noodzaak om op grond van de energietransitie andere keuzes te maken en onze energiebronnen te veranderen, die noodzaak werd door deze crisis nog eens versterkt. En gelukkig zijn juist onze ondernemers vindingrijk genoeg om snel hun bedrijfsvoering aan te passen, helemaal om te gooien of nieuwe diensten en producten te ontwikkelen om binnen de corona regels aan de vraag van de klant te voldoen. De crisis noopt ons ook om meer thuis te werken en dat betekent dan weer minder verkeersbewegingen en minder behoefte aan kantoorruimte.

Dat geldt ook voor de gemeente. Het geeft ook mooie kansen om in het kader van de op stapel staande vorming van de nieuwe gemeente op Voorne per 1 januari 2023 de dienstverlening meer op maat en naar de burger toe te brengen. Een mooie mogelijkheid is ook om - zoals nu al gebeurt in de medische sector - digitale afspraken met de inwoners te maken via videoverbinding. Participatie kan bijvoorbeeld ook gemakkelijk door in te bellen voor een bewonersbijeenkomst.

Kortom de crisis geeft ook kansen, die we vooral kunnen creëren en benutten. En dat is nu precies waar de VVD voor staat. Johan Cruijff zei het al; ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’.

Uit de krant