Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel burgemeester Voorne aan Zee
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel burgemeester Voorne aan Zee Foto: Henriette Guest

Vluchtelingen

Column 1.579 keer gelezen

Vorige maand is de asielboot die in Hellevoetsluis lag vertrokken. Dit is volgens de afspraken die het college van B&W heeft vastgelegd in zijn coalitieakkoord. 

De 110 vluchtelingen die de afgelopen maanden in Hellevoetsluis werden opgevangen, zijn overgebracht naar andere locaties in Nederland. EenVandaag maakte een item over de opvang van vluchtelingen en het vertrek van de boot uit Hellevoetsluis. Aan het woord kwam Jawad, één van de 110 mensen die de afgelopen maanden in Hellevoetsluis op de boot is opgevangen. Ik sprak hem ook toen ik eerder de boot bezocht. Hij heeft zich in 1,5 jaar tijd het Nederlands goed eigen heeft gemaakt, heel knap! Hoewel het natuurlijk zeer vervelend is dat hij en de andere vluchtelingen en statushouders naar andere plekken zijn verplaatst, gaf hij aan heel dankbaar te zijn voor de mooie momenten in Hellevoetsluis.

Op de boot had ik overigens best een stevige discussie met hem en een aantal toenmalige bootbewoners. Ik vond de opvatting ‘Nederlandse jongeren kunnen bij hun ouders blijven wonen’ te kort door de bocht. Er zijn ook andere spoedzoekers die op zoek zijn naar onderdak, bijvoorbeeld na een echtscheiding. En veel jongeren wil op een gegeven moment graag het ouderlijk huis uit en op eigen benen staan.

Onlangs zijn in Brielle 15 flexwoningen opgeleverd waar Oekraïense vluchtelingen hun intrek in hebben genomen. In de voormalige gemeente Brielle is in 2022 besloten 25 flexwoningen te plaatsen. Later dit jaar worden daarom nog 10 flexwoningen geplaatst. Zodra de Oekraïense vluchtelingen weer terug kunnen naar Oekraïne worden deze flexwoningen ook ingezet voor andere ‘spoedzoekers’. Ook nu wil het college al flexwoningen voor hen beschikbaar stellen.

Met het afscheid nemen van de asielboot en het opleveren van de flexwoningen is de manier waarop wij bijdragen aan de opvang van vluchtelingen veranderd. Opvang die bij ons als gemeente past maar op een andere plek en in een andere vorm. Wij nemen daarmee, net als ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten, onze verantwoordelijkheid. De opvang van deze mensen blijft noodzaak zolang de asielcrisis voortduurt.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel burgemeester Voorne aan Zee

Uit de krant