Afbeelding
Foto: Wil van Balen

Honderden belangstellenden inloopavond nieuwbouwproject Beaugaard

Algemeen 2.377 keer gelezen

Hellevoetsluis - Naar schatting bezochten zo’n 450 à 500 mensen de inloopavond voor bouwproject Beaugaard die vorige week werd gehouden. Project Boomgaard blijkt enige tijd geleden omgedoopt te zijn tot Beaugaard.

Oorspronkelijk omvatte plan Beaugaard maximaal 792 woningen voor fase 1 en 2 gezamenlijk. “Inmiddels houden we rekening met ruim 1000 woningen in totaal” geeft een woordvoerder van de gemeente aan, “en daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een school en buurtwinkelcentrum in de tweede fase. Daarover moet een nieuwe (aanvullende) overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten worden. Daarna kunnen we de ruimtelijke procedure voor fase 2 doorlopen en besluiten nemen over deze fase.”

Koop -en huurwoningen
Wat op dit moment vaststaat is dat in de eerste fase 360 woningen worden gebouwd. De woningen komen dichter bij elkaar te staan dan in het oorspronkelijke plan. Dat betekent dat er in de volgende fasen ruimte is om meer woningen te bouwen. De woonwijk blijft de uitstraling van landelijk wonen houden met kleine woonbuurten. In deze eerste fase van het plan zijn 60 sociale huurwoningen opgenomen. Ook worden er 48 woningen gebouwd die onder de huidige NHG (nationale hypotheek garantie) grens liggen, waarvan de helft onder de 355.000 euro. De gemeente verwacht dat de verkoop in de eerste helft van 2024 kan starten. Wat betreft de sociale huurwoningen is de gemeente Voorne aan Zee op dit moment in overleg met verhuurder Maasdelta. Mocht dit niet tot overeenstemming leiden, dan kan het Woonbedrijf Voorne aan Zee een optie als verhuurder zijn. Iedereen die staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond krijgt straks de kans om te reageren op de woningen.

In het eerste kwartaal van 2024 zou het bestemmingsplan, na goedkeuring van de gemeenteraad eind 2023, onherroepelijk zijn. Pas nadat het bestemmingsplan in werking is, kan gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied. In het gunstigste geval gaat de eerste paal eind 2024 de grond in. De aanleg van de weg vanaf de rotonde Rijksstraatweg/Nelson Mandelalaan zal direct bij de start van het project aanvangen.

Tijdens de inloopavond konden belangstellenden hun vragen over het project niet alleen direct stellen maar ook noteren op een kaartje. Iedereen die dat heeft gedaan kan binnenkort een eerste reactie van de gemeente verwachten. Overigens is het nog steeds mogelijk om vragen over dit project te stellen aan de gemeente.

Het overgrote deel van de mensen kwam als geïnteresseerde in een woning. Zij waren vooral benieuwd of ze zich al konden inschrijven, vroegen zich af wat de woningen zouden gaan kosten en ook of er woningen voor starters en senioren komen. Dit is nu echter nog niet duidelijk en zal in de eerste helft van 2024 bekend worden gemaakt als de verkoop start. Niet alleen belangstellenden waren aanwezig, ook omwonenden hadden veel vragen tijdens de inloopavond. Die vragen gingen onder andere over bouwverkeer en de manier waarop verkeer straks van en naar de nieuwe wijk rijdt. En ook hoe er wordt omgegaan met (het voorkomen van) eventuele schade aan hun woning als gevolg van de bouw.

Omwonenden
Aan de Voorvorseweg ligt een boerderij te midden van het gebied waar de nieuwe wijk gebouwd gaat worden. “We vinden het heel belangrijk de bewoners goed mee te nemen, en waar mogelijk rekening te houden met hun belangen. Dat ‘in gesprek zijn’ geldt overigens ook voor direct omwonenden op wie het plan veel impact heeft. Zo hebben we eerder al gesprekken gevoerd met mensen van de Stormweg, en onlangs ook met bewoners van de Verlengde Lagelandseweg, en sommige woningen aan de Rijksstraatweg. Ook is gesproken met de Volkstuinenvereniging. We blijven in gesprek met deze mensen” meldt de woordvoerder tot slot.

Uit de krant