Het bomvrij zal in ere hersteld worden na een grondige renovatie.
Het bomvrij zal in ere hersteld worden na een grondige renovatie.

Bomvrij en loods worden opgeknapt voor 1 miljoen

Algemeen 1.885 keer gelezen

Hellevoetsluis - De Natte Schietkatoenloods en het Bomvrij Hospitaal zijn twee Rijksmonumenten in de vesting die al jarenlang in erbarmelijke staat verkeren. Ooit vormde de Natte Schietkatoenloods samen met het Kruithuisje, de poortwachterswoning en de Affuitenloods een mooie entree van de vesting. Dat is nu wel een ander verhaal. 

De loods, ooit gebruikt voor de opslag van 21 ton buskruit, is nu in slechte staat en fungeert als opslagplek. Bastion VI met het Bomvrij Hospitaal ligt pal achter het Cultuurhuis. Het kruitmagazijn werd in 1857 gebouwd. In de loop der tijd heeft het gebouw veel functies gehad. Het terrein rondom het Bomvrij deed menig keer dienst als festivalterrein voor Wallenpop. Ondertussen raakte het gebouw stevig in verval en is in slechte staat. Het gebouw is op dit moment in gebruik door Equipage De Delft. 

Omdat de gemeente een instandhoudingsverplichting voor haar monumenten en moet zij dus aan de slag met de verloederde monumenten. Zowel in 2019 als 2020 is een aanvraag voor een projectsubsidie gedaan bij Provincie Zuid-Holland in het kader van de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten. Beide aanvragen zijn destijds afgewezen in verband met het bereiken van het subsidieplafond voor restauraties. Provincie Zuid-Holland heeft nu echter aangegeven dat door verhoging van het jaarlijkse restauratiesubsidie-budget de subsidie alsnog is gehonoreerd. “Jarenlang hebben we een bedrag voor de restauratie van deze panden meegenomen in de begroting” aldus wethouder Spoon. “Deze keer hebben we dat niet gedaan en dan zal je altijd zien dat de subsidie, na drie keer aanvragen, ineens wel wordt gehonoreerd.” 

Gemeente Hellevoetsluis komt nu dus in aanmerking voor subsidie en krijgt daarmee een deel van de financiële middelen om deze objecten te restaureren.  Het kostenplaatje voor de restauratie van deze twee Rijksmonumenten komt neer op ruim 1 miljoen euro. Hiervan wordt 6,5 ton door de gemeente betaald en zal de provincie een subsidie geven van 4 ton. De gemeente zal €200.000, die was weggezet voor noodzakelijk onderhoud van deze monumenten, inzetten voor de restauratie. En daarnaast 400.000 vrijmaken uit de pot algemene reserve. De raad stemde unaniem in met het beschikbaar stellen van het krediet.

De Natte Schietkatoenloods wordt op dit moment gebruikt als opslag. Deze huurder zal een ander onderkomen moeten zoeken zodat dit pand in de toekomst weer voor activiteiten gebruikt kan gaan worden. Het is de bedoeling dat de Equipage de Delft ook na de restauratie gebruik blijft maken van het Bomvrij Hospitaal.

Kijk voor meer nieuws uit Hellevoetsluis op groothellevoet.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant