Henk de Jong, fractievoorzitter VVD VaZ
Henk de Jong, fractievoorzitter VVD VaZ

Bouwen, bouwen, bouwen

Column 1.727 keer gelezen

“Wie zaait zal oogsten” is een bekend Nederlands gezegde. Je moet nu de initiatieven nemen om straks resultaten te kunnen behalen. Zo is het ook in woningbouw en dus de volks- huisvesting. De woningnood is ook in Voorne aan Zee zondermeer hoog te noemen. 

Dit geldt voor eigenlijk alle groepen: jongeren, startende gezinnen, doorstromers en ouderen. De woningmarkt zit op slot. Het is niet voor niets een van de hoogste prioriteiten van de VVD. Wij zijn dan ook blij met het collegeprogramma, waarin het uitgangspunt voor bouwprojecten is: 1/3 sociale woningen, 1/3 midden huur/koop en 1/3 vrije sector. 

Maar het kan ons niet snel genoeg gaan. Iedere week hoor je wel schrijnende gevallen van kinderen die tot op hoge leeftijd bij de ouders moeten blijven wonen of van mensen die na beëindiging van een tijdelijk huurcontract op straat dreigen te komen, omdat er niets is. Eigenlijk te gek voor woorden…… Dit vraagt om AKTIE. Aan het college van B&W ligt het niet. Als je kijkt naar de agenda voor de afgelopen raadsvergadering dan is het een en al actie. Zo kwamen daar ter besluitvorming het bestemmingsplan Boomgaard fase 1 (360 woningen) en het bestemmingsplan Letteweg Oostvoorne, waarbij een maatschappelijk pand een woonbestemming gaat krijgen. En natuurlijk ook de aankoop van 294 woningen van woningbouwcorporatie Hef wonen ten behoeve van het woonbedrijf. Deze sociale woningbouw kan daarmee voor de doelgroep behouden blijven (investering plm. 39 miljoen euro). En tot slot stonden ook de verordening starterslening op de agenda, waarin 3 miljoen wordt geïnvesteerd om het voor jongeren gemakkelijker te maken om een huis te kopen en de verordening woonruimtebemiddeling, om de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen. 

En natuurlijk…. Een plan is nog geen woning. Daar gaat nog even overheen. Wel zijn deze maand de woningen van het project Zwaluwhof in Oostvoorne en Twee Getuigen/Kloosterbos in Brielle in de verkoop gegaan. We kennen veel belemmeringen in Nederland zoals de regelgeving, de rol van de provincie en het welbekende nimbyeffect (not in my back-yard). Het zou veel sneller moeten. Maar ondanks deze belemmeringen kunnen wij concluderen dat er best veel gebeurt. En de VVD Voorne aan Zee is daar blij mee.

Henk de Jong, fractievoorzitter VVD VaZ

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant