Daan Dankaart, fractievoorzitter PvdA
Daan Dankaart, fractievoorzitter PvdA Foto: Wil van Balen
Column uit de raad

Samen werkt beter

Column 200 keer gelezen

Eerst een welgemeend excuus. Op 7 juli sprak ik in deze krant mijn verwondering uit dat het nieuwe kindcentrum De Samenstroom de christelijke levensovertuiging als vertrekpunt had. Tot mijn opluchting bleek ik dat onterecht, en directeur Sylvain Bogerd wist mij snel op het juiste spoor te zetten; ik had per abuis De Samenstroom in Gemert voor ogen gehad. ‘Onze’ Samenstroom is hiermee voor mij nog mooier geworden.

Ergens rond 1972 trachtte mijn vader Co om de PvdA en de toenmalige PSP (later met CPN en PPR opgegaan in GroenLinks) tot een brede links-progressieve beweging te smeden; vol overtuiging dat de mensen die het niet vanzelf komt aanwaaien en die het moeten hebben van hun arbeidsvermogen altijd moeten opboksen tegen een sterk front van kapitaalkrachtigen. De appel valt niet ver van de boom, ook ik geloof dat er een grote kloof bestaat tussen hen die het grote geld bezitten, en zij die hun arbeid inzetten. Dit leidt tot excessen: gebrekkige huisvesting, toeslagenaffaire, beknibbelen op de inkomens van De Onmisbaren, mensen die een leefbare samenleving nodig maken (mensen in de zorg, politie en BOA’s, in het onderwijs, schoonmakers, vuilnisophalers, pakketbezorgers en maaltijdbezorgers, uberchauffeurs, onvrijwillige flexwerkers, enzovoort).

Er is iets bij gekomen: onze wereld staat aan de rand van de afgrond. Als we niet heel snel doortastende maatregelen nemen, dan dreigt het klimaat zodanig te veranderen dat onze kinderen en kleinkinderen echt in de problemen komen. Een dagje van 40o vinden we al pittig, een hele zomer boven de 35o vind niemand meer lekker en levert veel sterfgevallen onder de oudere bevolking. Woestijnen worden onbewoonbaar en hete klimaatzones verschuiven onherroepelijk naar de gematigde gebieden. Gletsjers die ik in de Alpen kende zijn al veel kleiner geworden, en de ijskappen smelten extreem snel onder onze voeten weg.

Al jaren zie ik geen fundamentele verschillen tussen de PvdA en GroenLinks. De ene Rood met veel Groen, de andere Groen met veel Rood. In juli spraken de leden van de lokale PvdA zich uit voor een samengaan, en in september deden de leden GroenLinks hetzelfde. Ik sluit af met dezelfde woorden als Bianca Verschoor twee weken geleden: ‘Om zo vol vertrouwen samen met alle bewoners te bouwen aan een leefbaar, socialer en groener Voorne aan Zee’.

Daan Dankaart, fractievoorzitter PvdA

Uit de krant