Afbeelding

Crowdfunding gestart en aandelen ikwileerlijkezuivel.nl in de verkoop

Algemeen 267 keer gelezen

Almelo – Ikwileerlijkezuivel.nl wil een einde maken aan de huidige vastgelopen en scheefgegroeide zuivelketen. Disruptie van de huidige zuivelketen is bittere noodzaak om te zorgen dat boeren weer eerlijke prijzen krijgen en de natuur weer een eerlijke kans krijgt om te herstellen. Binnen enkele weken haalden de initiatiefnemers van Ikwileerlijkezuivel.nl al meer dan een half miljoen euro op aan toezeggingen. 15 september is de crowdfunding gestart en is het mogelijk om certificaten van aandelen te kopen. Investeerders worden daarmee mede-eigenaar van Ikwileerlijkezuivel.nl. Op het moment dat er €1.500.000 aan startkapitaal is bereikt, stopt de aandelenverkoop.

Ikwileerlijkezuivel.nl gaat een landelijk online zuivel supermarkt bouwen op basis van een digitaal platform waar consumenten zelf hun zuivel kunnen samenstellen en thuis laten bezorgen. De zuivel wordt op maat geproduceerd in gedigitaliseerde en gestandaardiseerde regionale zuivelfabrieken om zo de afstand tussen consumenten boeren te verkleinen. “Op basis van standaard ingrediënten en toppings kan iedereen zijn of haar zuivelproduct via een app zelf samenstellen en vervolgens eenvoudig thuis laten bezorgen. Zo kun je bijvoorbeeld extra mineralen of vitamines naar keuze toevoegen als je zwanger of ouder bent. Of kiezen voor eiwitrijke zuivel als je veel sport. Ook bieden we de mogelijkheid om naar keuze ‘super foods’, goede bacteriën of toppings op natuurlijke basis toe te voegen.” aldus initiatiefnemer Hoogenberg.

Vele reacties en toezeggingen
Enkele maanden geleden zijn de initiatiefnemers, Rik Hoogenberg, René de Bruijn en Steven Koenders, gestart met het naar buiten communiceren over dit initiatief. We zijn overdonderd door het grote aantal reacties. “Zo’n 350 mensen, allemaal verifieerbaar, wilden voor kleine en grote bedragen aandelen kopen”, zeggen de initiatiefnemers. Er is bewust voor gekozen om certificaten van aandelen uit te geven en niet te werken met leningen. Hoogenberg licht toe: “We willen namelijk recht doen aan het risico dat je als investeerder loopt. Wij zijn van mening dat rente op een lening dit risico onvoldoende weerspiegelt. Via aandelen kunnen we bij succces een passender rendement bieden dat beter past bij de opstart risico’s van een startup.” Inmiddels heeft Ikwileerlijkezuivel.nl al meer dan een half miljoen euro aan toezeggingen. “We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat dit gaat slagen!” zegt Hoogenberg.

Eerlijke missie
Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording. Koenders licht toe: “De boeren kunnen weer eerlijke prijzen ontvangen doordat er minder schakels in de zuivelketen nodig zijn. Daarnaast willen we weer eerlijk omgaan met natuur en dier en gaan we o.a. een vast percentage van de omzet investeren in verduurzamingsprojecten die in nauwe samenwerking met boeren en andere partners worden uitgevoerd. Ook zorgen we voor een transparante verantwoording door alles vast te leggen in de Blockchain. Hiermee geeft Ikwileerlijkezuivel.nl een betrouwbaar en geheel onafhankelijk inzicht in de stand van zaken.”

Het sociaal contract geeft investeerders (de mede-eigenaren) van Ikwileerlijkezuivel.nl de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de doelen van Ikwileerlijkezuivel.nl. “We gaan een ‘sociaal contract’ aan met de community van eigenaren waarin we vastleggen hoe onze eerlijke missie concreet ingevuld gaat worden. Ikwileerlijkezuivel.nl laat zich daarbij niet leiden door korte termijn winst maximalisaties maar door haar lange termijn missie. In het sociaal contract worden concrete doelstellingen op deze onderwerpen beschreven. Dit sociale contract zal de leidraad zijn voor het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl.” zegt Hoogenberg. De doelstellingen uit het sociaal contract worden vertaald naar concrete verbeterprojecten. De resultaten van deze verbeterprojecten worden vervolgens ook vastgelegd in de Blockchain, waardoor het inzichtelijk wordt voor onze community. Op basis hiervan wordt de stand van zaken regelmatig gerapporteerd rapporteren aan de community.

Investeren?
Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van de nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de volgende generaties. De certificaten van aandelen worden aangeboden via Eyevestor. Eyevestor is een servicegericht platform waarop investeren voor iedereen eenvoudig, betrouwbaar en duidelijk is georganiseerd. Meer lezen of direct investeren kan via https://www.eyevestor.com/members/eyeventures/NL_IWZ.

Uit de krant

Uit de krant