Uniek stuk maritiem en cultureel erfgoed, voor Hellevoetsluis behouden.
Uniek stuk maritiem en cultureel erfgoed, voor Hellevoetsluis behouden.

De Buffel blijft in Hellevoetse haven

Actueel 775 keer gelezen

Op 19 december heeft de algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam de heer F. Loomeijer samen met de voorzitter van stichting Ramtorenschip Buffel de heer T.Wensink, de bruikleenovereenkomst voor het gebruik en beheer van de Buffel ondertekent.

De bruikleenovereenkomst loopt in principe tot 31 december 2017. Het komende jaar zal de stichting en de gemeente Hellevoetsluis plannen maken om de Buffel in eigendom te verkrijgen en deze in samenwerking met andere museale instellingen binnen de Hellevoetse vesting zoals o.a. het Stadsmuseum en het Droogdok te exploiteren. De intentie van partijen is om een realistisch toekomstplan in de eerste helft van volgend jaar te ontwikkelen zodat uiterlijk in juli 2017 een definitieve beslissing hierover genomen kan worden.

Na ondertekening van de bruikleenovereenkomst sprak de voorzitter van de stichting zijn dank uit aan de heer Loomeijer en zijn staf voor alle ondersteuning van uit het Maritiem Museum in de poging om het ramtorenschip Buffel, als uniek stuk maritiem en cultureel erfgoed, voor Hellevoetsluis te behouden.

Eensgezind is men van mening dat de Buffel nu op de plaats ligt waar het thuis hoort.

Uit de krant