Afbeelding
Video

Koninklijke onderscheiding voor Hellevoeters

vr 24 apr 2020, 13:24 Actueel 1.925 keer gelezen

Hellevoetsluis - Vrijdag 24 april zou traditiegetrouw de jaarlijkse Lintjesregen in het gemeentehuis van Hellevoetsluis plaatsvinden. Maar door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, kon dit niet doorgaan. Daarom belde burgemeester Junius de gedecoreerden persoonlijk op. Om ze te vertellen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd ze te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het uitreiken van de versierselen die horen bij de onderscheiding vindt mogelijk later dit jaar nog plaats. Zodat de gedecoreerden dan alsnog in het zonnetje gezet kunnen worden voor hun uitzonderlijke prestaties. Burgemeester Junius: "Ik ben enorm dankbaar voor alles wat deze decorandi betekenen voor Hellevoetsluis; als vrijwilliger bij de brandweer, bij verenigingen en stichtingen, etc. Van harte gefeliciteerd! Jammer dat we het nu niet samen kunnen vieren, maar zodra het kan, gaan we dat zeker doen."

Jacobus (Koos) Assenberg Van Eijsden (1947)
De heer Assenberg van Eysden is al vele jaren binnen vele verenigingen een actieve en zeer betrokken vrijwilliger en bestuurslid. Hij is zeer actief geweest in zijn vroegere woonplaats Zwartewaal. Hij is mede oprichter van volleybalvereniging Hollemare, voetbalvereniging Hollemare en biljartvereniging de Witte Raaf. Hij was voorzitter van de EHBO vereniging en was onder meer lid van het bestuur van stichting dorpscentrum Zwartewaal 'De Gaffelaar'. Ook is hij vele jaren zeer actief betrokken geweest bij de carnavalsvereniging "De hobbelende bierviltjes" in Zwartewaal. Na de verhuizing naar Hellevoetsluis is de heer Assenberg ook actief geworden binnen de bewonerscommissie Hofstaete (o.a. als voorzitter).

De heer Assenberg Van Eijsden is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Aren Drooger (1940)
De heer Drooger is al vele jaren een actieve vrijwilliger. Vanaf 1974 tot 1985 was hij lid en vervolgens voorzitter van de OR bij de kunstmestfabriek van de Esso. De heer Drooger is een enthousiast zeiler en is voorzitter van de Watersportvereniging Hellevoetsluis en bestuurslid bij Stichting Marinestad Hellevoetsluis geweest. De heer Drooger was in deze periode ook betrokken bij de organisatie van festiviteiten in het kader van het Willem en Mary jaar. Sinds 1999 is hij betrokken bij Vereniging Kinderboerderij de Kerkestee. Hij was penningmeester tot 1 januari van dit jaar.

De heer Drooger is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Rob van Gent (1964)
De heer van Gent is all vele jaren (sinds 1999) een stabiele factor en een betrokken vrijwilliger bij de vrijwillige brandweer blusgroep Oudenhoorn. Binnen de groep is gewondenverzorger de taak die de heer Van Gent op het lijf is geschreven.

De heer van Gent is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Trudy Groenendaal-Bogaards (1947)
Mevrouw Groenendaal-Boogaards is een echte doorzetter die zich vol inzet voor de samenleving via haar werk voor Stichting Voedselbank Hellevoetsluis. Zij is als scriba van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk onder meer nauw betrokken geweest in het Samen op Weg proces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Hellevoetsluis. Mevrouw Groenendaal is vanaf 2005 één van de pioniers bij Voedselbank Hellevoetsluis. Zij zette zich volledig in om de organisatie te helpen opbouwen tot waar deze nu staat. Mevrouw Groenendaal heeft de eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling en de uitgifte van de voedselpakketten.

Mevrouw Groenendaal is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Mart van der Meijden (1949)
De heer van der Meijden is al vanaf 1983 actief als vrijwilliger bij Handbalvereniging Helius te Hellevoetsluis. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap heeft hij zich op vele manieren ingezet voor het belang van de vereniging. Hij heeft diverse functies betreed en is nog steeds heel actief voor de vereniging. Zoals lid van het bestuur, voorzitter van de Jeugd- en Technische commissie, trainen / coachen van jeugdteams en senioren, scheidsrechter, beheerder van materialen, etc. Daarnaast organiseert hij al 25 jaar, samen met zijn vrouw, kaartavonden voor de vereniging. Ook werkt hij elk jaar mee aan het handbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Hellevoetsluis.

De heer van der Meijden is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Chris Reijtenbagh (1969)
De heer Reijtenbagh is sinds 1999 vrijwilliger bij de blusgroep Oudenhoorn. In het dagelijks leven is hij beroepsbrandweerman (Bevelvoerder op het Snel Interventie Voertuig in Rotterdam). Hij is een persoon met een groot brandweer- en sociaal hart.

De heer Reijtenbagh is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Jan Schenk (1937)
De heer Schenk is sinds 2003 gids/gastheer op Lichtschip de Noord-Hinder. Hij ontvangt en begeleidt bezoekers aan het lichtschip. Hij vertelt de bezoekers over de werkzaamheden die aan boord van het lichtschip door de opvarenden moesten worden verricht. Hij begeleidt ook nieuwe gidsen. Sinds 1998 is meneer Schenk ook bestuurder bij Stichting Historisch Materiaal Radio Holland.

De heer Schenk is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Marcello Stewart (1963)
De heer Stewart zet zich al vanaf 1993 in voor de christelijke gemeenschap en het bij elkaar brengen van andere kerkgenootschappen. De heer Stewart zette zich van 2003 tot en met 2006 in   christelijke migranten te betrekken bij de politiek en de Christenunie. Hij heeft, als Dr. Johnny Love, het talent om op een luchtige manier met name ook jongeren te interesseren in de politiek. Sinds 2014 is de heer Stewart actief als scheidsrechter bij onder meer RSCV Zestienhoven. Hij fluit regelmatig (internationale) toernooien zoals de SportChain Cup Rotterdam voor jongeren die deelnemen aan een betaald voetbal opleiding. De heer Stewart stelde voor SBO de Windroos een programma van wekelijkse technieklessen op.

De heer Stewart is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Cornelis Huijbrecht Vermaat (1950)
De heer Vermaat is van 1977 tot en met 1999 actief lid geweest bij de Vrijwillige Brandweer in Oudenhoorn en heeft vele cursussen gevolgd en diverse rangen doorlopen. Vanaf begin jaren 90 steekt de heer Vermaat als enthousiaste vrijwilliger bij ijsclub Nooitgedacht de handen uit de mouwen. Van technische ondersteuning tot het uitbreiden van de kantine. Hij weet ook alle schaatsen scherp te slijpen. Deze kunst en techniek draagt hij met enthousiasme over op de volgende generatie. De heer Vermaat is ook wekelijks actief bij de inzameling van de goederen voor de kringloopschuur in Oudenhoorn en helpt jaarlijks mee op de rommelmarkt en de Moederdag fair in Oudenhoorn. Vanaf 2001 is de heer Vermaat ook vrijwilliger bij het Lichtschip 12 de Noord Hinder waarbij hij sturing geeft aan het dagelijkse onderhoud gericht op de instandhouding van de Noord Hinder. Inmiddels maakt de heer Vermaat ook deel uit van het bestuur.

De heer Vermaat is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Jan de Vries (1947)
De heer de Vries heeft menig Hellevoeter leren zwemmen. Sinds 1 juli 1977 is de heer De Vries lid van de Hellevoetse Reddingsbrigade. De heer de Vries heeft zich vanaf die tijd ingezet voor het vergroten van de zwemveiligheid in en om de gemeente. Hij is als vrijwilliger gestart met het geven van zwemlessen. Daarnaast was hij actief betrokken bij het houden van toezicht en het verlenen van hulp op het Haringvliet. Binnen de Hellevoetse Reddingsbrigade heeft hij verschillende functies bekleed en was tot 2018 penningmeester. Sinds 2019 is hij de voorzitter van de Hellevoetse Reddingsbrigade. Hij is als lid van Reddingsbrigade Nederland ook landelijk actief (o.a. als examinator). De heer de Vries is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Er is nog Hellevoeter tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd: De heer Cees Beukema (1948) De heer Beukema is woonachtig in Hellevoetsluis, maar is als vrijwilliger zeer actief in de gemeente Brielle. Hij is daarom gebeld door burgemeester Rensen van de gemeente Brielle en zal later dit jaar de onderscheiding in Brielle ontvangen. De heer Beukema heeft sinds 1989 heel veel vrijwilligerswerk verricht. Van 1989 tot en met 2015 is hij eerst vrijwilliger en later (vanaf 2000) voorzitter geweest van het bestuur van de Stichting Speelstad Brielle. Van 2000 tot 2015 had hij de leiding als voorzitter en algehele coördinatie over de Stichting en de activiteiten. Hij is ook vele jaren lid geweest van de lokale Stuurgroep 4 en 5 mei en sinds 1990 vervult hij een centrale rol als leidinggevende bij de CCPO (Culturele Commissie Primair Onderwijs) in Brielle. En hij zet zich al vele jaren regelmatig in voor de organisatie en voorbereiding van de Brielse Maskerade.

Uit de krant