Afbeelding

Oplopende krapte in 2022 Rijnmond

Algemeen 577 keer gelezen

UWV verstrekte eind 2022 in Rijnmond 3.644 minder WW-uitkeringen dan eind 2021. De WW-uitkeringen daalden daarmee in het afgelopen jaar met 21%. Het WW-percentage (het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) nam in 2022 in Rijnmond met 0,4 procentpunt af van 2,2% eind 2021 naar 1,8% eind 2022.

In Rijnmond daalden de WW-uitkeringen met ruim 21% tot 13.404 in het jaar 2022. In 2021 bedroeg de WW-daling 31%. Op de vacaturemarkt ontstonden in 2022 tot en met het derde kwartaal 11% meer vacatures dan in dezelfde periode in 2021. De arbeidsmarkt in Rijnmond bleef daardoor ‘zeer krap’. Ondanks de weerslag van energiecrisis en inflatie op de Nederlandse economie, is de verwachting dat ook in 2023 werkgevers moeite zullen blijven houden om personeel voor hun vacatures te vinden.
WW-uitkeringen daalden met ruim 21% in 2022

De WW-uitkeringen daalden met percentages van boven de 20% in 2022 het sterkst bij de dienst-verlenende, commerciële, economisch-administratieve beroepen en openbaar bestuur. De afname bij de zorg- en welzijn beroepen was het minst sterk: -10%. Bij de dienstverlenende beroepen was de daling in 2022 het grootst (-33%). Het ging daarbij vooral om horeca personeel, schoonmakers, kappers en reisbegeleiders. Commerciële beroepen lieten eveneens een omvangrijke daling te zien: aan die daling droegen vooral de callcentermedewerkers, verkoopmedewerkers detailhandel en de adviseurs bij. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie en het dashboard Arbeidsmarkt tonen verdere details.

In 2022 11 procent meer vacatures

In 2022 ontstonden tot en met het derde kwartaal met 88.000 vacatures 11% meer vacatures dan in dezelfde periode van 2021. De sterkste groei deed zich in 2022 met toenamen boven de 20% voor bij de dienstverlenende en leidinggevende beroepen. Bij de economisch-administratieve beroepen was in 2022 met ruim 18.000 nieuwe vacatures de absolute toename het grootst. Vacatures voor beleidsadviseurs, directiesecretaresses en boekhoudkundig medewerkers namen het meest toe. De vraag naar technisch personeel bleef in 2022 ook gestaag groeien, met ruim 15.000 vacatures.

Nog steeds een zeer krappe arbeidsmarkt

Meer vacatures op de arbeidsmarkt door het herstel uit de coronadip en een langdurig dalend aantal werkzoekenden met een WW-uitkering deed in de jaren 2021 en 2022 de spanning steeds verder toenemen. Werkgevers hadden daardoor een steeds kleinere vijver om in te vissen naar geschikte kandidaten. In het derde kwartaal 2022 stonden in Rijnmond ruim 34.000 vacatures open: bijna het dubbele van het aantal begin 2021 (+82%). De piek werd medio 2022 bereikt met ruim 36.000 openstaande vacatures. De spanning op de arbeidsmarkt bleef in 2022 toenemen en was in 2022 tot en met het derde kwartaal te typeren als ‘zeer krap’. Veel voorkomende vacatures voor beroepsgroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt betreffen in Rijnmond banen in de ICT, techniek, de handel, de horeca, de zorg, administratie en dienstverlening.

Uit werkgeversonderzoek van UWV bleek dat werkgevers ook voor de nabije toekomst uitgaan van een krappe arbeidsmarkt. Vier op de tien werkgevers verwacht dat het in 2023 voor hen moeilijker wordt om vacatures te vervullen en een bijna even groot aandeel verwacht dat het niet moeilijker, maar ook niet gemakkelijker wordt.

Uit de krant