Toename klachten bij ombudsman over gemeente Hellevoetsluis | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
In 2018 kwamen er meer klachten binnen met betrekking tot de buitenruimte.
In 2018 kwamen er meer klachten binnen met betrekking tot de buitenruimte. (Foto: )

Toename klachten bij ombudsman over gemeente Hellevoetsluis

  •   1325 keer gelezen   Actueel

De gemeentelijke ombudsman van Hellevoetsluis ontving in 2018 schriftelijk en via de spreekuren meer klachten dan vorig jaar, namelijk 25 nieuwe klachten, tegen 16 in 2017. Het aantal ontvangen klachten ligt daarmee ongeveer op het hetzelfde niveau als de instroom in 2016 met 29 klachten dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2018 van de ombudsman.

Na de terugloop van ontvangen klachten in 2017, is het aantal in 2018 weer gestegen, van 18 naar 25. Het aantal uit Hellevoetsluis ontvangen klachten vertoont door de jaren heen overigens altijd wel schommelingen. In 2018 ontving de ombudsman in totaal 46 vragen en klachten: telefonisch, schriftelijk en via de spreekuren (2017: 34). Telefonische vragen en klachten die direct kunnen worden afgewikkeld worden op aantal geturfd en niet inhoudelijk geregistreerd. Dat gebeurt wel met de schriftelijk ingediende klachten en de klachten waarmee inwoners van Hellevoetsluis naar de spreekuren komen.

In 2018 gingen de klachten vooral over de afdeling Beheer, Vergunningen & Handhaving. Het aantal klachten over deze afdeling steeg van 5 in 2017 naar 15 in 2018. Overigens zijn er ook in 2018 6 klachten binnengekomen die geen betrekking hadden op de gemeente Hellevoetsluis zoals klachten over een bewindvoerder of een verhuurder. In het jaarverslag staat een aantal voorbeelden van klachten die door de ombudsman werden behandeld. Deze gingen onder meer over het (niet) weghalen van onkruid, omhooggekomen trottoirtegels en een valpartij door een fietser als gevolg van een onaangekondigde wegafzetting.

De meeste klachten zijn over de buitenruimte zoals het verwijderen van onkruid/ maaibeleid. Wij vroegen een reactie van de gemeente: "In 2018 zijn er diverse klachten over het maaien en onkruid geweest. Dit hangt ook samen met de nieuwe aanpak hieromtrent zoals het niet meer mogen gebruiken van bepaalde bestrijdingsmiddelen/methoden. Uiteraard is de gemeente hiermee al aan de slag gegaan. Dit gebeurt mede in afstemming met de aannemer die de buitenruimte van de gemeente beheert. Ook intern is er constant aandacht voor het (voor zover mogelijk) voorkomen van klachten, en als er klachten ontvangen worden dan acteert de gemeente hier zo spoedig mogelijk op", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

In 2017 ging één op de drie gevallen direct naar de ombudsman, in 2018 ging het om bijna de helft van de klachten. Een deel van deze klachten werd rechtstreeks bij de ombudsman ingediend. Er waren echter ook Hellevoeters die naar de ombudsman kwamen, omdat zij van de gemeente geen antwoord op hun klacht kregen. In de meeste gevallen werd de klachtbehandeling daarna snel opgepakt door de gemeente is te lezen in het verslag. Woordvoerder gemeente Hellevoesluis: "Wettelijk gezien moet de gemeente eerst zelf een klacht hebben behandeld voordat de ombudsman de klacht in behandeling neemt. Dat inwoners direct naar de ombudsman gaan, kan wellicht te maken met het spreekuur waardoor inwoners een klacht indienen en wellicht de zichtbaarheid van de ombudsman in de media. De ombudsman is dus verplicht om de inwoner te informeren dat deze eerst de klacht bij de gemeente moet indienen en stuurt de klacht ook altijd door aan de gemeente, waarna de klacht uiteraard wordt opgepakt."

In het verslag is te lezen dat een klacht soms pas wordt opgepakt nadat de ombudsman er bij betrokken wordt. "Het zou niet nodig moeten zijn dat een klacht pas wordt opgepakt als de ombudsman er bijkomt en vaak is dat ook niet zo" geeft de woordvoerder aan. "Soms komt het wel voor dat inwoners een klacht hebben ingediend en dat zij vinden dat de klacht behandeling bijvoorbeeld te lang duurt of te weinig informatie wordt verstrekt. In zo'n geval meldt de klager zich dan bij de ombudsman en neemt deze contact op met de gemeente. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de klachtbehandeling niet is opgepakt, maar het kan ook zijn dat er in de communicatie iets mis is gegaan. Er wordt altijd naar gestreefd om klachten direct op te pakken en ook spoedig op te lossen en in het merendeel van de gevallen lukt dit ook." Het volledige jaarverslag 2018 van de ombudsman van Hellevoetsluis is te vinden op www.ombudsmanhellevoetsluis.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>