In Heenvliet werd ook uitgebreid stilgestaan bij de windmolenoverlast. Foto: Madeleine de Haas
In Heenvliet werd ook uitgebreid stilgestaan bij de windmolenoverlast. Foto: Madeleine de Haas

CDA Kamerlid maakt infra-tour

Politiek 37 keer gelezen

Regio - CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert bracht vandaag een werkbezoek aan Voorne-Putten op uitnodiging van de samenwerkende CDA-fracties. Hij liet zich voorlichten over de problematiek om Voorne-Putten en het havengebied bereikbaar te houden.

Zijn bezoek begon in Spijkenisse waar wethouder Mourik hem als woordvoerder Economie en Mobiliteit van de gemeenten op Voorne-Putten in het kort op de hoogte bracht. Ruim 60% van de beroepsbevolking op Voorne-Putten werkt buiten de regio. Een derde van de werknemers op de Maasvlakte komt uit onze regio en 35% werkt in Rotterdam. Iedere dag zorgen zij voor een flinke verkeersstroom. En dan blijkt dat we echt op een eiland zitten. Er hoeft maar iets te gebeuren met een van de vier oeververbindingen die aantakken op de A15 of er is sprake van een verkeersinfarct. Reden voor de gemeenten en het havenbedrijf om de handen ineen te slaan en een notitie op te stellen, waarvan zij hopen dat die in het MIRT-overleg kan leiden tot een oplossing. Als structurele oplossing zien zij de aanleg van de A4-Zuid, maar dat kan pas als de Blankenburgverbinding gerealiseerd is, waardoor de ontsluiting van het Beneluxplein geregeld wordt. Het is bij alle onderzoeken nodig om goed te kijken naar de effecten op het onderliggende wegennet. Een Blankenburgtunnel zal gevolgen hebben voor de A15 en de N57. 'Voor het havenbedrijf is de A15 belangrijk voor het goederenvervoer, het ziet liever geen personenauto's op de weg', geeft de wethouder aan. 'Voor Voorne-Putten is aansluiting op de A15 cruciaal om het eiland af te komen.' Daarnaast is het volgens de wethouder ook belangrijk dat de N57 een upgrading krijgt. Er is al een begin gemaakt door het aanleggen van de ongelijkvloerse kruising bij Brielle, maar eigenlijk moet de weg tweebaans worden om een goede doorstroming te bevorderen.

RWS reageert te langzaam
Voorlopig is er nog geen zicht op de A4-Zuid en dus moeten we het doen met de vier oeverbindingen. Maar die moeten dan niet gestremd zijn. 'Rijkswaterstaat onderschat het effect van de storingen op Voorne-Putten', stelt wethouder Mourik. 'Waarom moet het vijf weken duren voor er een SMS-dienst is om een storing van de nieuwe Botlekbrug te melden?' Bij de problemen met de Spijkenisserbrug waren een brandbrief van de VRR en een telefoontje van de wethouder aan de minister nodig om RWS tot actie aan te zetten. Er zijn wel alternatieven voorhanden maar niet volwaardig. Vandaar dat er nog steeds gewerkt wordt aan het realiseren van de A4-Zuid. 'We waren er dicht bij', zo legt Mourik uit. 'In 2007/2008 was in het kader van de mainportcoridor Zuid alles rond voor private financiering van de weg, maar Den Haag vond dat het niet het moment was om op die manier een weg aan te leggen.' Hoewel er al diverse maatregelen genomen zijn, zoals de verbreding van de A15, de verbinding A13/A16, de A4 Noord en de Blankenburgverbinding is er meer nodig. Na 2022 neemt de overbelasting van de oeververbindingen verder toe en dat raakt de bereikbaarheid van de haven. Die staat dan niet alleen onder druk, maar is zelfs onvoldoende.

Infra-tour
Het tweede deel van het werkbezoek bestond uit een rit over Voorne-Putten waarbij de diverse mobiliteitsknelpunten bezocht werden. Zo kwam het Hartelkruis voorbij, maar ook de ongelijkvloerse kruising van de N57. Een oplossing waar Brielle niet echt blij is, zo valt te merken aan de woorden van Bas van der Linden. 'Hij staat 's middags nog steeds vast'. De waarschijnlijke oorzaak is het feit dat er van twee naar één rijbaan gegaan moet worden en er een afslag is richting Brielle. Ook het Theemswegtracé werd bezocht, waarbij diverse vraagstukken als hoogte van de spoorbaan, de kruising met de sluizen en de windvangers aan de orde kwamen. Nu gaat de havenspoorlijn nog over de Calandbrug, maar in de nieuwe plannen gaat hij voorlangs, overbrugt de sluizen op grote hoogte zodat de binnenvaart door de sluizen kan blijven varen en moet dan op een bepaald moment de windvangers kruisen. Dat houdt in dat er een aantal windvangers moet verdwijnen, wat gevolgen kan hebben op het scheepvaartverkeer. Via het Stenen Baakplein, de bottleneck voor Westvoorne ging de rit via de N496, voor velen een sluipweg als de N218 vast staat, naar Hellevoetsluis waar de ontsluiting van Kickersbloem 3 ter sprake kwam. Het is de bedoeling dat er een tweede brug over het kanaal komt die in eerste instantie aansluit op de Kanaalweg en daarna op de N57. Ook vanuit Hellevoetsluis werd de wens geuit de N57 tweebaans te maken omdat dat de ontsluiting van Hellevoetsluis tem goede komt. Helvert kon op de weg terug naar Spijkenisse de file op de N218 bij de Put van Heenvliet al zien. Eerder had hij al ervaren dat om half 4 de A15 in de richting van Rotterdam vast stond. Verbreding van de N218 kan een betere doorstroming geven, maar bewoners van de kernen langs de weg zien dat liever niet gebeuren. De weg gaat nu al dicht langs de woningen.

Helvert neemt alle punten mee naar Den Haag om te kijken wat hij voor de regio kan doen. Ook de gevolgen van de ontwikkelingen in het SMC op de bereikbaarheid kwamen aan de orde. Want als je een Kamerlid op bezoek hebt, moet je zorgen dat die goed geïnformeerd terug gaat naar Den Haag. Wie weet kan hij zelfs wel invloed uitoefenen op het openingsregime van de bruggen. Er ligt weliswaar een verdrag wat de zeescheepvaart voorrang geeft, maar bij calamiteiten moet voorkomen worden dat bruggen tegelijkertijd open gaan. 'Een schip voor de brug laten wachten kan niet, maar je kunt wel invloed uitoefenen op de vertrektijd', aldus de wethouder.

Uit de krant