Afbeelding
column

De laatste column ooit vanuit De Verkeersonderneming

Column 154 keer gelezen

De laatste column van 2021 en de laatste column ooit vanuit De Verkeersonderneming. Want vanaf 2022 gaat De Verkeersonderneming op in Zuid-Holland Bereikbaar.

Sinds 2008 was De Verkeersonderneming actief in het gebied Voorne-Putten Haven en werden we opgericht om de Rotterdamse haven bereikbaar te houden tijdens de verbreding van de A15 Maasvlakte – Vaanplein, u weet het vast nog wel. We startten toen met projecten als Spitsscoren, waarbij mensen geld konden verdienen als zij de auto tijdens de spits lieten staan. Kent u het nog? De aanpassing van het Hartelkruis waarbij auto’s en vrachtwagens komend vanaf Spijkenisse direct de A15 op kunnen en het niet meer een echte kruising is: ook werk van De Verkeersonderneming. 

Vanaf 2011/2012 groeide De Verkeersonderneming van werken aan de bereikbaarheid van de haven naar de regio Rotterdam. Ook in die tijd heeft u ons gezien met projecten als Wild! Van de spits en Bereikspijk Werkt!. De komende jaren komt er veel op ons af: veel bruggen en tunnels moeten worden gerenoveerd en ook is er een forse woningbouwopgave in Zuid-Holland. Dat maakt dat een bredere en efficiëntere samenwerking nodig is om de provincie bereikbaar te houden in de komende jaren. Daarom gaat De Verkeersonderneming samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland (een soortgelijke organisatie, maar dan in het Haagse) en BEREIK! (een organisatie die werk doet op het vlak van verkeersmanagement en het programmeren van werkzaamheden) op in de Zuid-Holland brede organisatie Zuid-Holland Bereikbaar. U blijft ons zien en van ons horen en we blijven ons hard maken voor een goede bereikbaarheid, alleen niet langer vanuit De Verkeersonderneming.

In dit gebied werken we al langer intensief samen met Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten op Voorne-Putten. Die samenwerking zetten we ook in 2022 door. Voor nu wens ik u en uw naasten hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2022. En wilt u het nieuwe jaar beginnen met goede voornemens op het gebied van mobiliteit? Neem dan toch eens een kijkje op www.ways2go.nl.

Uit de krant