Saskia Rijke, één van de medewerkers van het Centrum voor Levensvragen.
Saskia Rijke, één van de medewerkers van het Centrum voor Levensvragen.

Het Centrum voor Levensvragen biedt een luisterend oor

Algemeen 1.525 keer gelezen

Ik doe mijn hele leven geen vlieg kwaad, en nu gebeurt mij dit…….? Tobt u over een moeilijke situatie? Heeft u te maken met ernstige ziekte, of verdriet? Is uw kind ongeneeslijk ziek? Wordt u ouder en moet u steeds meer dingen laten, en is dat moeilijk? Vraagt u zich af wat u eigenlijk heeft gedaan met uw leven? Moet ik nog wel geneeskundige hulp aanvaarden?

Meestal lukt het om op eigen kracht uit zo’n vraagstelling te komen, soms lukt het niet. Dan kan geestelijke verzorging een weg bieden. De mensen van het Centrum voor Levensvragen gaan graag met iemand in gesprek. Bieden een luisterend oor. Staan naast je en bieden je kracht om verder te kunnen, een besluit te nemen.

Dat verder kunnen hoeft niet in een geloof of andere levensbeschouwing te zijn, dat kan heel goed in gewone dingen van alledag, ieder mens vindt inspiratie op zijn eigen manier.

Oren zónder pennen
“Het werk van deze verzorgers verdient een ode en wellicht een betere naam,” schrijft Sofia de Valk in het magazine Babel. En zo is het, mensen denken bij het horen van ‘geestelijk verzorger’ snel aan een persoon met een kerkelijke of psychologische achtergrond. Dat is een verkeerde aanname.

“Zingeving’, ook al zo’n woord. Het zou lichter klinken als wordt gesproken van ‘zin maken’ of ‘ergens zin in krijgen’. ‘Zin krijgen’ kan al in iets kleins vorm krijgen, bijvoorbeeld weer zin krijgen om de gordijnen open te doen op dagen dat het leven zwaar is. De mensen van het Centrum voor Levensvragen komen niet met pen en papier, ze werken niet met een vragenlijst of behandelmodel en leggen geen dossier over je aan. Het zijn oren zónder pennen. Ze lijken een beetje op een goede buurvrouw of buurman.

Iemand die met je praat, naar je luistert, soms zwijgt en gewoon bij je zit. Iemand die dingen ‘tevoorschijn kan luisteren’. Zonder daar een oordeel over te hebben. Als je ergens over tobt, zorg er dan voor dat je het aan iemand kunt vertellen. Dat hoeft niet gelijk een oplossing te zijn, maar een ander perspectief helpt. Niemand krijgt iets over de gesprekken te horen of te lezen: ook je arts, je therapeut of je thuiszorgmedewerker niet.

Is het spannend?
Groot Hellevoet is op bezoek bij Saskia Rijke, één van de medewerkers van het Centrum voor Levensvragen. “Of zo’n gesprek spannend is voor cliënten”, herhaalt Saskia de vraag. “Meestal niet is mijn ervaring. Voordat iemand een gesprek met mij heeft, is er al veel gebeurd. Het verhaal zit al heel hoog. Mensen zijn blij dat ik langskom. Ze voelen eerder ontlading dan spanning.”

Saskia stelt niet gerust, biedt geen oplossing. Ze geeft ruimte aan emoties. “Ik loop niet weg voor emoties, huilen, verdriet, pijn. Wat ik bied is aandacht, troost, ordening en ik stel ‘trage vragen’, vragen waar niet direct een antwoord op is.” Saskia werkt niet met vragenlijsten, of behandelplannen. “Soms gaan er weken overheen, eer een vervolggesprek plaatsvindt. De cliënt bepaalt het tempo. Wij kennen geen schema of tijdlijn.”

Soms is er sprake van een crisissituatie. Bijvoorbeeld het krijgen van acuut slecht nieuws over gezondheid, het plotselinge verlies van een dierbare, een schokkende gebeurtenis. Saskia: “Wij komen vaak binnen op een breuklijn in iemands leven. Iets loopt heel anders dan verwacht. ‘Waarom overkomt mij dit’, vragen mensen zich af.” Saskia vertelt dat je niet altijd het effect kunt meten, als zij met mensen in gesprek gaat. “Soms hoor ik jaren later pas, wat ons gesprek teweeg heeft gebracht. Dat ik nieuwe inzichten heb gegeven, of gewoon troost.”

Soms laat Saskia in het gesprek met de cliënt een stilte vallen, die soms enkele minuten kan duren. “Ook al wordt er niet gesproken, kan er toch van alles gebeuren in het hoofd van degene met wie ik praat.” Het werk van Saskia ervaart zij niet als zwaar. “Ik krijg er juist energie van als ik iemand heb geholpen. Ik ben dankbaar als ik iets heb toegevoegd in een bepaald proces. Dat is echt mooi om te ervaren.”

Contact
Het Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) is er voor iedereen die geestelijke hulp kan gebruiken. Gesprekken zijn gewoon bij u thuis, of tijdens een wandeling. Allen zijn lid van de beroepsvereniging VGVZ en staan geregistreerd als bekwaam en bevoegd geestelijk verzorger bij het kwaliteitsregister SKGV.

Aanmelden kan via: 0800-2400400 (gratis, maandag t/m vrijdag van 10:00 - 16:00) of via info@centrumvoorlevensvragen-zhe.nl. De eerste zes gesprekken zijn kosteloos.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant