Afbeelding

Wietteelt mogelijk op Kickersbloem 3

Algemeen 2.090 keer gelezen

Een tiental van de 42 aangemelde bedrijven dat zich had aangemeld voor de zogenaamde ‘wietproef’ is na onderzoek goedgekeurd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze bedrijven hebben toestemming gekregen om legaal cannabis te gaan kweken.

De gemeente Hellevoetsluis beziet op dit moment hoe één van deze bedrijven kan ingepast op Kickersbloem 3, zo blijkt uit de brief die omwonenden hebben ontvangen. Op initiatief van GroenLinks heeft de Hellevoetse gemeenteraad in november 2017 een motie aangenomen waarin het college gevraagd werd de gemeente aan te melden voor het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’, kortweg de wietproef genoemd. Op dit moment zijn de voorbereidingen op de proef – die eigenlijk al dit jaar had moeten aanvangen – in volle gang. Uit de teeltplannen en gesprekken met de ingelote telers blijkt dat telers een langere voorbereidingstijd nodig hebben om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden die belangrijk zijn voor een gesloten coffeeshopketen. Het blijft dan ook nog even onduidelijk wanneer de proef wél van start gaat. Pas wanneer duidelijk is dat de telers voldoende wiet kunnen aanbieden binnen de grenzen van het experiment, wordt er een nieuwe startdatum afgesproken. De start van de proef werd eerder al uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Track and Trace
Tijdens het experiment maken telers en coffeeshophouders gebruik van een Track and Trace systeem. In dit systeem worden handelingen geregistreerd tijdens de teelt, verwerking en verkoop van hennep en hasjiesj. Dit systeem ondersteunt het toezicht op de gesloten keten. Het gebruik van dit Track and Trace systeem is verplicht voor telers en coffeeshophouders die deelnemen aan het experiment. De functionaliteit voor de telers en inspectie op teelt is inmiddels opgeleverd en staat klaar voor gebruik. De verdere ontwikkeling van het systeem loopt op schema. Gedurende het experiment wordt er op verschillende wijzen aandacht besteed aan preventie. In de regelgeving zijn eisen opgenomen die een preventieve werking beogen, zowel gericht op de vergunde telers als op de deelnemende coffeeshops.

Wietproef
De ‘wietproef’ wordt uitgevoerd in tien gemeenten. Naast Breda doen Almere, Arnhem, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad mee. Hierbij zijn ongeveer 80 coffeeshops betrokken.

De wietproef loopt 4 jaar
Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. De deelnemende gemeenten, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zien er op toe dat de spelregels worden nageleefd.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant