Inwoners Hellevoetsluis geven hun mening over verkeersveiligheid en groenonderhoud | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: Chantal van Riemsdijk

Inwoners Hellevoetsluis geven hun mening over verkeersveiligheid en groenonderhoud

  •   596 keer gelezen   Actueel

Hellevoetsluis - Onlangs heeft weekblad Groot Hellevoet in samenwerking met Toponderzoek weer een burgerpanelonderzoek gehouden voor TipHellevoetsluis.nl. Hierin hebben wij onze respondenten naar hun mening gevraagd over de verkeersveiligheid in Hellevoetsluis en het groenonderhoud in deze gemeente. Bij dit onderzoek zijn 213 deelnemers geraadpleegd. Hieronder leest u de reacties van de respondenten op de vraag of stelling die is voorgelegd. De redactie heeft een selectie gemaakt van enkele toelichtingen van de respondenten.

Verkeersveiligheid

Op stelling 1 'Binnen de gemeente Hellevoetsluis voel ik me op de fiets veilig in het verkeer' antwoordt in totaal 42% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 35% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Enkele reacties van onze respondenten:

Voorstanders "De verkeersveiligheid voor fietsers is goed geregeld. Onveilige situaties het verkeer worden door alle weggebruikers zelf veroorzaakt. De oversteekplaatsen op De Sprong en de Plataanlaan zijn heel goed je kijkt in de middenberm altijd naar het verkeer dat er aan komt." – "Zeer regelmatig op de Struytse Zeedijk wordt er gereden met brommers of "snorbrommer" die veel te hard rijden." – "Rotondes blijft een ding. Ook betegelde fietspaden nog regelmatig kapotte tegels wat voor gevaar zorgt. Ik geef de gemeente een 8 in deze."

Tegenstanders : "Er wordt veel te hard gereden op diverse plekken, ze denken dat ze alleen zijn op de wereld en dat zie je aan het aantal ongelukken met fietsers. Geen voorrang geven en niet letten op medeweggebruikers." – "Verkeersdrukte neemt alsmaar toe in Hellevoetsluis (AILaan, De Sprong, Rijksstraatweg, etc.) Dit komt de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers niet ten goede." – "Betere verlichting is nodig bij oversteekplaatsen, voornamelijk de rotondes."- Drukke rotondes zorgen voor automobilisten die lang moeten wachten waardoor ze slecht letten op fietsers en ze geen voorrang verlenen of gewoon over het hoofd zien."

Op vraag "1.1 Waardoor voelt u zich niet veilig op de fiets in onze gemeente?" antwoordt 72% van de respondenten: "Onoverzichtelijke kruispunten, rotondes en/of oversteekplaatsen".

Toelichting "Fietsers die tegen het verkeer in fietsen, en bij rotondes het asociale gedrag van automobilisten." - "Fietsers en scooters zonder licht en ook fietsers en scooters die gebruik maken van hun telefoon." – "Fout parkeerders zorgen voor onoverzichtelijke situaties op het Bruggehoofd en Smitsweg en Meeuwenlaan." – "Gaten, loszittende stenen, boomwortels in fietspaden." – "Bij rotondes fietsverkeer uit 2 richtingen over het fietspad is onoverzichtelijk." – "Bromfietsers en scooters op de fietspaden." – "De ene rotonde mag je beiderzijds benaderen op de fiets, de andere niet, het afslaan op de rotondes op de fiets is niet aangepast op 2 rijrichting aan 1 kant." – "Geen voorrang krijgen, waar dat wel hoort."

Op vraag "2 Welke maatregelen zou de gemeente het best kunnen nemen om de verkeersveiligheid van fietsers in de gemeente Hellevoetsluis te verbeteren?" antwoordt 56% van de respondenten met een andere maatregel dan de gegeven antwoord mogelijkheden.

Toelichting "Alle oversteekplaatsen fietsers en voetgangers voorrang verlenen" – "Alle voorrangregels hetzelfde bepalen, allemaal voorrang op de auto's" – "Beter onderhoud fietspaden." "De algehele veiligheid is prima. Maar er zijn wat punten in Hellevoetsluis waar regelmatig (bijna) ongelukken gebeuren. Deze zouden aangepakt kunnen worden. Zoals bij De Sprong en de rotonde Rijksstraatweg/Evertsenplein" – " Hier en daar wat beplanting weghalen bij fietskruispunten en oversteekplaatsen" – "Rotondes beter en veiliger inrichten dan nu het geval is" – "Scholieren voorlichten dat ze niet alleen op de weg zijn" – "Voorrangsregels verduidelijken, met name voor de automobilist. Nog te vaak worden fietsers voorgelaten waar zij geen voorrang hebben."

Groenonderhoud

Op stelling 3 "De gemeente Hellevoetsluis is een aantrekkelijke gemeente voor de bij en andere insecten, zoals vlinders, om te (over)leven" antwoordt in totaal 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting:  "Dit is een goed initiatief om de natuur te stimuleren, alleen is dit een schijnoplossing want gemeente Hellevoetsluis heeft namelijk een bijzonder sterke drang om overal te gaan bouwen en vernieuwen en dat is precies waar juist de natuur de dupe er van is. Mooi voorbeeld is de Kickersbloem 4 waar een mooi stuk natuur wordt platgegooid omdat de gemeente hier een flinke "melkkoe" wil neerzetten. Tja, zo'n bijen-strookje klinkt leuk maar als de gemeente echt om de natuur gaf waren dit soort grote projecten nooit uitgevoerd." – "Er zijn zichtbaar groene delen waar vlinders, bijen, enz. kunnen leven. Ook acties zoals het plaatsen van een bijenhotel draagt hier zeer aan bij" – "Het gras langs de Kanaalweg word lang gehouden, waardoor er veel bloemetjes groeien, vind ik een hele mooie bijdrage voor bijen en de vlinders." – Maar het is onzin en geld verspillend om daar voor bordjes te plaatsen. Milieuvervuilend!"-" Er zijn meer bloemen dan in voorgaande jaren, maar er wordt nog steeds veel te enthousiast gemaaid, terwijl verwaarloosde perken onaangeroerd blijven."

Op vraag 3.1 "Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 92% van de respondenten met een toelichting.

Toelichting:  "Er wordt een bijenhotel op een tochtige drukke rotonde geplaatst, waarom zouden bijen dat een fijne plek vinden om te verblijven? Verder wordt er op verkeerde tijdstippen gemaaid en het gemaaide wordt niet weggehaald waardoor er verkeerde voeding in de bodem komt die brandnetels fijn vinden maar wilde bloemen niet." – " Ik ben blij met keurig gemaaide plantsoentjes maar we hebben juist met de uitgebreide randen van de wallen een prachtige plek voor wilde bloemen. Met een beetje beleid kunnen mensen en bijen en andere dieren daar heerlijk van genieten."- "Er wordt gemaaid zonder rekening te houden met het bloeiseizoen" – "Bijen leven niet op groen maar op bloem." - "De gemeente maakt goede stappen om meer bij-vriendelijk te worden maar dit kan nog veel beter worden aangepakt. Het aanleggen van wilde bloemenweides zou voorrang moeten krijgen. Ook is het maaibeleid aangepast ten gunste van insecten; dat is helemaal prima. Maar dit aangepaste maaibeleid heeft geen zin als dit beleid niet wordt uitgevoerd door de aannemer. Er worden bij het maaien nog te veel fouten gemaakt (te veel wordt weg gemaaid op plaatsen waar dit niet moet bijvoorbeeld)." – "Er is te weinig groen voor bijen om de stand op peil te houden. Er wordt ook weinig aan gedaan om mensen te motiveren hun eigen tuin meer diervriendelijk te maken."

Op vraag 4 "Stel u krijgt de vraag hoe we uw eigen wijk/dorp een stukje groener kunnen maken om de bij beter te kunnen laten overleven. Welke tip geeft u dan aan uw buurtgenoten om dit te verwezenlijken?" antwoordt 59% van de respondenten: "Plaats en/of poot meer planten". 57% van de respondenten antwoordt: "Neem minder tegels, meer groen".

Toelichting "Bloemzaad kopen en overal uitstrooien" – "Burgers meer stimuleren om groen ipv steen in de tuinen te leggen" – "Creëer in wijken kleine parkjes. Plant voor iedere boom die je kapt er minstens 1 terug. Denk na over welke plant je waarom waar neerzet." - "De tuin van de toekomst is rommelig; netjes aangeharkte tuinen zijn verleden tijd." Op stelling 5 "Ik ben tevreden over het beheer van het openbaar groen in de gemeente Hellevoetsluis" antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) mee eens".

In totaal antwoordt 70% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens". Op vraag "5.1 Kunt u aan de hand van een voorbeeld toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over het beheer van het openbaar groen in de gemeente Hellevoetsluis?" antwoordt 91% van de respondenten met een voorbeeld.

Toelichting "Op teveel plaatsen worden bermen gemaaid, ook in het broedseizoen waardoor jonge vogels omkomen." – "Japanse duizendknoop wordt niet goed bestreden, waardoor de plaag zich vermeerderd."- Juist in de bermen moeten bloeiende planten langer kunnen staan." – "Steenbelasting' op het volledig dichtmaken van voor- en achtertuinen met tegels." – "Veel natuur wordt over de loop der jaren verkocht. Denk aan de Helius, het stuk bij de tramhaven, oude Moree, Boomgaardhoek. Eeuwig zonde als je het mij vraagt."- "De gemeente is op de goede weg maar het kan nog zoveel beter! Meer wilde bloemenweides, meer bomenaanplant in plaats van kappen van bomen. Meer overleg met de burgers en meer betrekken van burgers die biodiversiteit willen stimuleren." Op vraag "6 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente Hellevoetsluis?" geeft 61% van de respondenten aan wat zij het mooiste stukje groen vinden. De Wallen, De Vesting en De Plantaanlaan, gebied rondom Quackjeswater, Ravense Park, Ravense Hout en Kooisteebos werden veel genoemd door onze respondenten.

Meedoen met de volgende enquête?
Meld u aan via http://www.tiphellevoetsluis.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>