Afbeelding

Wietproef gaat in 2021 ook van start in Hellevoetsluis

Algemeen 2.743 keer gelezen

Op initiatief van GroenLinks heeft de Hellevoetse gemeenteraad in november 2017 een motie aangenomen waarin het college gevraagd werd de gemeente aan te melden voor het ‘Experiment gesloten coffeshopketen’, kortweg de wietproef genoemd.

Legalisering van wiet zal bij de georganiseerde misdaad mogelijk de wind uit de zeilen halen, overlast verminderen en geeft de gebruikers meer zekerheid over de kwaliteit van de wiet. Tijdens het experiment brengt een team van onafhankelijke onderzoekers de ontwikkelingen rondom en de effecten van de geslotenheid van de keten in kaart. De wietproef zal begin 2021 starten.

Burgemeester Milène Junius sprak zich al eerder uit over het experiment. Ze liet optekenen dat het een goede zaak is dat de gemeente meedoet aan de proef. Volgens de burgemeester moet nu gaan blijken of de criminaliteit wordt teruggedrongen en of de proef een gunstiger effect heeft op de gezondheid van gebruikers.

Nederland telt in totaal 567 coffeeshops. Daarvan doen er 79 mee aan de proef. Hellevoetsluis telt slechts één coffeeshop. Hellevoetsluis is uitgekozen als deelnemende gemeente aan de wietproef omdat het zich als enige gemeente in Zuid-Holland heeft aangemeld. De commissie die de keuze voor de deelnemende gemeenten heeft gemaakt, was op zoek naar geografische spreiding voor de proef. Ook Groningen, Tilburg, Almere, Arnhem, Nijmegen, Zaanstad, Breda, Maastricht en Heerlen zijn uitverkoren. Er worden verder in totaal tien leveranciers geselecteerd die onder strikte voorwaarden en controles gaan leveren aan de deelnemende coffeeshops.

Thuisgeteeld.nl
Jochem Rebel uit Amsterdam heeft zich bij het ministerie aangemeld voor de selectieprocedure. Hij is één van de 149 leveranciers van cannabis die in aanmerking wil komen voor de levering aan de deelnemende coffeeshops.

We belden Jochem en vroegen hem naar zijn idee: “Ik kan wel zeggen dat wij naast de gevestigde orde een buitenbeentje zijn onder de vergunningaanvragers. Het idee is om een platform te bouwen waarbinnen we gaan samenwerken met de kleine, lokale kwekers. Iedere inwoner van Nederland mag legaal een kleine hoeveelheid cannbis kweken en wij willen deze krachten bundelen via thuisgeteeld.nl. De oogst van het toegestane aantal planten is zo’n 700 tot 1.500 gram en wij zoeken in principe naar 4.000 kwekers die zich bij ons willen aansluiten. Uiteraard handel ik volkomen transparant en draag ik accijns af. Binnenkort benader ik de politie-autoriteiten en B&W om mijn plannen toe te lichten.”

Gedoogbeleid
Omdat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan harddrugs, gelden hiervoor soms andere regels. Coffeeshops kunnen onder strenge voorwaarden wiet en hasj verkopen. Zij worden daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd. Dit is de essentie van het gedoogbeleid. Ook vervolgt het Openbaar Ministerie personen niet als zij kleine hoeveelheden softdrugs bezitten. Het gaat hier om: maximaal 5 gram cannabis (wiet, hasj) en maximaal 5 hennepplanten.

Wietproef
Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Een officiële wietkweker moet aan strenge regels voldoen. Zo moet hij minstens tien verschillende soorten cannabis maken. Ook mogen er in de wiet en hasj geen zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen zitten.

Hoe hoog het gehalte is aan THC en CBD, de werkzame stoffen van cannabis, mogen de telers zelf weten. Wel moet de wiet en hasj worden gecontroleerd in een laboratorium en moeten de gehaltes duidelijk op de verpakking staan. Daarnaast gelden er strenge regels voor het vervoer van de cannabis. Zo mag alleen een geld- en waardetransportbedrijf de wiet en hasj naar de coffeeshops rijden.

De deelnemende gemeenten, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zien er op toe dat de spelregels worden nageleefd.

Regels
De regels die gelden met betrekking tot de verkoop van hennep door coffeeshops, zijn zoveel mogelijk afgeleid van de criteria van het huidige gedoogbeleid. Zo blijft gelden dat coffeeshops niet aan minderjarigen mogen verkopen, geen reclame mogen maken en geen overlast mogen veroorzaken. Ook mag er binnen het experiment niet meer dan vijf gram per persoon verkocht worden en blijft het verboden voor coffeeshops om harddrugs en alcohol te verkopen of in de coffeeshop aanwezig te hebben.

Nieuwe regels
Aan de coffeeshops worden ook eisen gesteld over preventie. De overheid vindt het belangrijk dat klanten van coffeeshops goed worden voorgelicht over het gebruik en de risico’s van hennep. Daarom moeten coffeeshops voorlichtingsmateriaal over het gebruik van hennep hebben. Ook vindt de overheid het belangrijk dat klanten kunnen worden gei¨nformeerd over hulpverlening of zorg als ze dat nodig lijken te hebben. De verkoopmedewerkers in een coffeeshop moeten daarom een cursus gevolgd hebben om klanten op een goede wijze te kunnen informeren.

Planning
Het wietexperiment begint naar verwachting op 1 januari 2021 en de proef duurt vier jaar. Na de proef wordt aan de hand van de evaluatie door de regering besloten hoe de toekomst van het coffeeshopbeleid er uit zal zien.

Uit de krant