Het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland
Het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland Van Weel Bethesda

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gaat zorg weer geleidelijk opschalen

Actueel 821 keer gelezen

Dirksland - Regelmatig geeft premier Rutte een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ook Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis houdt deze persconferenties en mededelingen nauwlettend in de gaten om de zorg aan te passen aan de actuele situatie. Voor nu betekent dit dat zij voorbereidingen treffen om de zorg weer geleidelijk op te schalen.

Allereerst ligt de focus op de meest noodzakelijke en planbare ziekenhuiszorg. Zij gaan deze zorg geleidelijk aan verbreden. Voor de afspraken op de polikliniek, onderzoeken en operaties betekent dit dat er tot 1 mei geen geplande en niet-spoedeisende operaties en onderzoeken plaatsvinden. Als een bezoek aan een spreekuur echt niet kan wachten, gaat deze door. De behandelend arts neemt hierover een beslissing.

Wat gaat wel door?
Geplande keizersnedes en poliklinische bevallingen gaan gewoon door, net zoals doorlopende behandelingen waaronder dialyses en chemotherapie. Vanaf 1 mei wordt de uitgestelde zorg weer langzaam opgestart. Dit zijn afspraken die tijdens de coronacrisis zijn afgezegd, maar waarvan het niet wenselijk is dat deze nóg langer worden uitgesteld. De behandelend arts beslist ook hierover.

Hoe worden patiënten hiervan op de hoogte gesteld?
Patiënten worden in alle gevallen gebeld over een afspraak, onderzoek en/of operatie, of dit doorgaat of verplaatst wordt. Waar mogelijk wordt een afspraak omgezet in een beeldconsult. Wanneer de patiënt het ziekenhuis bezoekt, mag deze maximaal één persoon meenemen.

Klachten op de dag van de afspraak?
Wanneer de afspraak bevestigd is, maar de patiënt op deze dag last heeft van klachten zoals hoesten, niezen en/of koorts dan adviseert Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis thuis te blijven en contacten voorlopig te beperken. Daarnaast adviseert het ziekenhuis om de huisarts te bellen indien acute dokterszorg nodig is. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hoopt op deze manier - ook na 1 mei - uitgestelde zorg en niet geplande en niet-spoedeisende bezoeken geleidelijk aan weer op te pakken.

Wat betekent dit voor uw afspraak op de polikliniek, uw onderzoek of uw operatie?

-       Tot 1 mei vinden er geen geplande, niet-spoedeisende operaties en onderzoeken plaats. Als een bezoek aan een spreekuur echt niet kan wachten, gaat deze door. De behandelend arts neemt hierover een beslissing.

-       Geplande keizersnedes en poliklinische bevallingen gaan gewoon door, net zoals doorlopende behandelingen waaronder dialyses en chemotherapie.

-       Vanaf 1 mei wordt de uitgestelde zorg weer langzaam opgestart. Dit zijn afspraken die tijdens de coronacrisis zijn afgezegd, maar waarvan het wenselijk is dat deze niet nog langer worden uitgesteld. De behandelend arts zal ook hierover beslissen.

Hoe wordt u hiervan op de hoogte gesteld?

-       U wordt in alle gevallen gebeld over uw afspraak, onderzoek en/of operatie. U hoort of deze doorgaat of verplaatst wordt. Een afspraak wordt waar mogelijk omgezet in een beeldconsult en ook in dat geval bellen zij u.

-       Hebben zij uw afspraak bevestigd, maar heeft u op deze dag last van klachten zoals hoesten, niezen en/of koorts? Dan stellen zij het zeer op prijs als u thuis blijft en uw contacten voorlopig beperkt. Wilt u ook de polikliniek bellen dat u niet komt? Ze maken dan meteen een nieuwe afspraak met u.

-       Heeft u acute dokterszorg nodig? Bel dan uw huisarts.

-       Wanneer u het ziekenhuis bezoekt, mag u maximaal 1 persoon meenemen die u begeleidt.

Uit de krant