Afbeelding
Wil van Balen

Raad akkoord: meer sociale woningen bij nieuwbouwprojecten

Politiek 541 keer gelezen

Hellevoetsluis - Het is bijna tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen wellicht heeft dat bijgedragen aan de massale positieve geluiden vanuit de fracties om tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 september in te stemmen met de wijziging in de bijlage van de Woonvisie 2020-2030. 

Of misschien is de bittere noodzaak om de wooncrisis aan te pakken doorgedrongen tot het college en de raad nu crisis na crisis Nederland overspoelt. Onder het kopje Nieuwbouwwoningen in de Woonvisie wordt namelijk een minimum van 20% sociale woningen in ieder nieuw project aangepast naar: een minimum van 30% sociale huurwoningen voor het woningbouwprogramma. Daarbij geeft het college aan deze bij voorkeur te laten exploiteren door een woningcorporatie zodat deze woningen voor een langere periode als sociale huurwoningen het doel kan dienen. Wethouder Aart Jan Spoon: “Door deze wijziging verschaffen we duidelijkheid naar projectontwikkelaars die hier bouwplannen willen gaan uitvoeren.”

PvdA/GroenLinks laat weten blij te zijn met deze ontwikkeling. Dankaart fractievoorzitter PvdA: “Het is belangrijk om dit bij de coöperaties neer te leggen zodat zij deze sociale rol kunnen vervullen. Er moet eerst gebouwd worden voor de onderkant van de markt.” D66 benadrukt dat er moet worden ingezet op meer aandacht voor doorstroming middels een arsenaal koopwoningen en middenhuurwoningen. Raadslid Kamphuis CDA mist de invulling op de korte termijn in de wijziging op de Woonvisie. Hij doelt daarmee op de doelgroepen ouderen, jongeren en statushouders. Volgens Spoon zijn oplossingen als flexwonen en tinyhouses niet zo eenvoudig. Wel geeft hij aan dat de gemeente flexwonen, met name voor de Oekraïense vluchtelingen in Hellevoetsluis, aan het onderzoeken is. 

IBV stipt aan dat er landelijk een aanpassing Huisvestingswet zal worden ingevoerd. Gemeenten krijgen met deze wetswijziging meer mogelijkheden om eigen inwoners, die een huis willen huren of kopen in hun eigen gemeente, voorrang te geven. Ook zouden gemeenten meer ruimte moeten krijgen om woningen toe te wijzen aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. De verwachting is dat deze wijziging na goedkeuring van de Tweede Kamer in 2023 toegepast kan worden. Wethouder Spoon twijfelt of dit in Hellevoetsluis verschil zal gaan maken. “Coöperaties in Hellevoetsluis wijzen al 60% van de woningen toe aan inwoners van Hellevoetsluis. Wel is het zo dat als we meer gaan bouwen als gemeente Voorne aan Zee we meer aan inwoners van onze gemeente kunnen toewijzen. Dus voor de toekomst is deze wetswijziging gunstig. IBV raadslid Reumkes stelt dat hij bij eigen onderzoek het percentage van 60% toewijzing aan Hellevoeters niet heeft kunnen terugvinden.

In 2019 zijn in de regio Rotterdam nieuwe woningmarktafspraken vastgesteld in de vorm van het Regioakkoord 2018-2030. De woningmarktafspraken zijn de regionale afspraken waarin beschreven staat hoeveel woningen er in deze periode gebouwd zullen worden in de regio, waarbij specifieke aandacht is voor het aanbod van sociale woningen in de regio. Sindsdien is de uitbreidingsopgave van de woningvoorraad in onze regio alleen maar groter geworden. Bovendien krimpt het aanbod sociale woningen door de aanhoudende prijsstijgingen van woningen die sociaal verhuurd werden in het particuliere segment. Hierdoor neemt het aantal sociale woningen af. Dit zorgt met name voor een opgave in het betaalbare woningsegment, zoals sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Dit is de aanleiding geweest om het Regioakkoord te gaan actualiseren.

Ook in de Nationale Bouw- en Woonagenda wordt extra aandacht gevraagd voor het realiseren van meer betaalbare woningen. Van de 900.000 woningen die tot 2030 gebouwd zouden moeten worden, zou 30% sociale huurwoningen moeten zijn. Hierover worden in de loop van 2022 afspraken over gemaakt tussen het Rijk, Provincie en woonregio’s.

Uit de krant

Uit de krant