Bianca Verschoor. Fractievoorzitter GroenLinks
Bianca Verschoor. Fractievoorzitter GroenLinks Wil van Balen
Column uit de raad

Niet goed landelijk vertegenwoordigd zijn

Politiek 214 keer gelezen

In november is de begroting door de gemeenteraad goedgekeurd. Opvallend hierin was dat er niets extra’s voor onze bewoners en bedrijven inzat. 25% belasting verhoging voor horecagelegenheden en marktkramen. 

En áls er bezuinigd wordt, is dit in het zorgdomein. Wat heel onrealistisch is, zeker als je bedenkt dat hier de financiële onzekerheid het hoogste is. Het argument was “omdat de vorige keer niet in het zorgdomein is gekort is het oneerlijk om dit nu weer niet te doen.” Een zeer infantiel argument. Door Corona zullen er meer zorgvragen komen. Daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn. Daarnaast weten we dat jeugdzorg meer geld gaat kosten en er een grote vergrijzing op komst is. 

Bezuinigen in de het zorgdomein is volgens GroenLinks en PvdA absoluut geen optie. Het zorgdomein anders inrichten wel. De bureaucratie verlagen en goed en voldoende gekwalificeerd personeel opleiden. Door het eerlijke verhaal te vertellen om zo de macht van verzekeringsmaatschappijen te temperden. Gemeentelijk kunnen we dit aankaarten. Maar dan lopen GroenLinks en PvdA tegen een muur van weerstand aan in Hellevoetsluis. Met het argument:”dit is landelijke politiek”. Ja natuurlijk, maar moeten wij als gemeentelijkpolitiek dan alles maar accepteren? Nee! Veel is gemeentelijk een eigen keus. Die nu vaak mooi verpakt wordt. Met het onzin argument, dit is landelijk of provinciaal opgelegd. Of het wordt inkomenspolitiek genoemd wanneer je de werkende mensen die net boven het minimum verdienen wil steunen. 

Lekker makkelijk. Als gemeente heb je mogelijkheden genoeg. Door zelf een eerlijk armoede beleid in te voeren. Door aan te sluiten bij de Rotterdampas of zelf de schulden die door de toeslagen-affaire zijn ontstaan over te nemen. Door zelf sociale woningbouw neer te zetten, gratis openbaar vervoer en een gezondheid- en sportbeleid in te voeren en de kansen ongelijkheid bij jeugd aan te pakken. Wat ook gericht is op de werkende mensen die net buiten alle regelingen vallen. Waardoor zij op de armoede grens leven en het niet kunnen betalen. Allemaal keuzes waar je als gemeente zelf over gaat. Het mag en het kan, je moet het alleen willen. 

Plaatselijk staan GroenLinks en PvdA voor belangen van alle inwoners en bedrijven van Voorne. Met als belangrijk voordeel, dat wij landelijk en provinciaal onze vertegenwoordigers kunnen aanspreken. Dit is iets wat heel hard nodig is en de afgelopen jaren in Hellevoetsluis zichtbaar wordt gemist.

Bianca Verschoor. Fractievoorzitter GroenLinks

Uit de krant