Hellevoetsluis is een van de aandeelhouders van Stedin Groep .
Hellevoetsluis is een van de aandeelhouders van Stedin Groep .

Raad akkoord met investering € 3,6 miljoen

Politiek 350 keer gelezen

Hellevoetsluis - Netbeheerder Stedin moet als gevolg van de energietransitie forse investeringen in het energienet gaan doen. Over 10 jaar ontstaat bij het bedrijf een kapitaalbehoefte van € 750 miljoen tot € 1 miljard. 

Hellevoetsluis is samen met 43 andere gemeenten aandeelhouder van Stedin Groep. Omdat nog niet duidelijk is hoe de energietransitie zal gaan verlopen kan niet volledig worden aangegeven om welk bedrag precies nodig zal zijn. Met het oog op de toekomstige situatie is getracht de kapitaalbehoefte te verdelen in behoefte op korte termijn en op langere termijn. Voor de korte termijn (ongeveer drie jaar) wordt aangegeven dat er een ongeveer € 200 miljoen nodig is. De kapitaalbehoefte kan grofweg op twee manieren worden gerealiseerd. Enerzijds door het aantrekken van vreemd vermogen en anderzijds door het versterken van het eigen vermogen. De raad is gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 3,6 miljoen euro ten behoeve van de uitbreiding van dit aandelenkapitaal. Hierover ging de gemeenteraad in stemming tijdens de raadsvergadering van 27 mei.

De gemeente Hellevoetsluis heeft nu 0,9% aandelenbezit in Stedin. Dit betekent dat ingeschreven kan worden tot een bedrag van 0,9% van € 200 miljoen ofwel € 1,8 miljoen. Het college wil echter de mogelijkheid benutten om tot een dubbele inschrijving over te gaan dus investeren voor €3.6 miljoen. Om optimaal deel te kunnen nemen heeft de gemeente dus ingeschreven voor een hogere investering van 3,6 miljoen euro. “Dit hebben we gedaan om niet beperkt te worden, maar deelname voor dit gehele bedrag gaat nooit gebeuren” verzekerde wethouder Den Brok. Maar zo zegt de wethouder: “meer investeren zou ook beteken dat er meer rendement uit te halen is. “ De voorwaarden dat de uitgifte van de aandelen is dat 90% van de deelnemers zouden meedoen. Investeren voor een hoger bedrag is alleen mogelijk als andere aandeelhouders zich niet inschrijven. De kans dat gemeentes niet deelnemen is volgens wethouder Den Brok klein waardoor er een beperkt aantal aandelen over zullen waar extra in geïnvesteerd kan worden, bovenop het bedrag van €1,8 miljoen.

Voors en tegens 
Een aantal fracties legden een stemverklaring af waaronder VVD. “Wij vinden dat we het tegenover de inwoners niet kunnen maken om een bedrag te investeren dat mogelijk veel hoger uit zal vallen dan €1.8 miljoen” zegt fractievoorzitter Bosgieter. CDA gaat wel akkoord met het raadsvoorstel maar stelt in haar stemverklaring dat zij wil dat het college dichtbij deze €1,8 miljoen blijft met een speelruimte van €200.000. Dit is het percentage wat Hellevoetsluis mogelijk zou moeten bijleggen als niet alle gemeenten besluiten mee te doen. D66 geeft aan dat zij tegen stemmen omdat zij het kopen van aandelen met geleend geld onrechtmatig vindt. Uiteindelijk stemden 15 raadsleden voor en 8 tegen waarmee het voorstel werd aangenomen.

Uit de krant