Afbeelding
Foto: Stock

Raad unaniem akkoord met Regionale Energie Strategie 1.0

Politiek 166 keer gelezen

Hellevoetsluis - Afgelopen donderdag is de Regionale Energie Strategie 1.0 in de raad van de gemeente Hellevoetsluis vastgesteld. Omdat de gevolgen van de klimaatverandering onmiskenbaar zijn waren alle partijen het erover eens dat de RES onvermijdelijk is. Er waren wel bedenkingen bij een aantal fracties.

In het klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moet dit gehalveerd zijn ten opzichte van 1990. Dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken daarom hoe en waar duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden.

Henk de Jong (VVD) stelde dat de RES broodnodig is maar dat er nauwelijks sprake is geweest van participatie door inwoners en raadsleden. “Partijen die elkaar hierin hebben gevonden kijken onvoldoende naar de uitvoering. Op landelijk niveau heeft de RES tot gevolg dat er 1500 windmolens van 200 meter hoogte moeten worden geplaatst op het land of 60.000 ha zonnepanelen moeten worden aangelegd, dat is 1,5 keer zo veel als de gehele Noordoostpolder. Als de burgers zich dit zouden realiseren dan zouden meer mensen vóór kernenergie zijn” aldus De Jong. Dat ook de salderingsregeling wordt afgeschaft voor zonnepanelen beschouwde hij als een tactische blunder. “Er ontstaat nu het beeld dat de burger veel energiebelasting betaalt, die wordt gebruikt voor windmolens en zonnevelden van buitenlandse investeerders in Nederland.” Maar ook de gebrekkige afstemming in Europa noemde hij een knelpunt. “Hoe leg je de burger uit dat wij voor veel geld van het aardgas af moeten, terwijl Duitsland en België juist overstappen naar datzelfde aardgas.” IBH geeft niet blij te zijn met RES 1.0 omdat er nog veel onduidelijk is voor de financiële gevolgen voor de inwoners. “Burgers zullen veel moeten gaan investeren om gestelde doelen in de RES te halen.” Maar niets doen is geen optie aldus raadslid Maarten Kromhout aan. Het betrekken van inwoners van jong tot oud moet volgens de fractie dan ook geïntensiveerd worden. Ook vraagt IBH het onderzoek naar kernenergie hierin duidelijk mee te nemen.

Motie lokale energie coöperatie
GroenLinks fractievoorzitter Bianca Verschoor haalde aan dat de RES 1.0 geen bindend karakter heeft en de kracht van de strategie zit in het feit dat gemeenten inzicht krijgen in projecten die passen in de eigen regio. GroenLinks diende samen met PvdA de ‘motie kickstart lokale energie coöperatie’ in. Hierin wordt aangehaald dat er een ontwikkelfonds vanuit het Rijk en de provincie is waarbij lokale energie coöperaties, met daarin lokale ondernemers en inwoners, de kans krijgen in te spelen op de energietransitie. Een initiatief waarbij de gemeente de verbinder is en niet de uitvoerder. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Kosten inwoners onduidelijk
Zorgen over de solidariteit van de 23 gemeenten onderling bij de uitvoering van de opgave waar aan voldaan moet worden zijn volgens de wethouder niet nodig: “Dit zijn geen harde toezeggingen, maar ik verwacht dat we er samen uitkomen.” Het inzichtelijk maken van de kosten voor inwoners in de RES 2.0 is volgens Schop nog niet mogelijk: “We kunnen globaal inschatten hoe hoog de kosten zullen gaan worden voor ieder huishouden, maar exact berekenen dat gaat niet lukken. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid inkoop van warmtepompen en ook maakt het verschil of je in het buitengebied woont of middenin een wijk.” De effecten van het gebruik van kernenergie zal bij RES 2.0 inzichtelijker moeten zijn.

Landelijke visie mist
Meerdere fracties gaven aan niet blij te zijn met het verloop van het participatietraject waarop de wethouder aangaf hier meer op in te zetten. Schop: “Er is een gebrek aan een landelijke visie. We missen de echte informatie. Ik verwacht wel dat 30 Regionale Energie Strategieën uiteindelijk in Den Haag meer duidelijkheid zullen geven.” Een optelsom van alle RES’en zal duidelijk moeten maken hoeveel er opgewekt kan worden. Wat er moet gebeuren als dit niet voldoende blijkt te zijn, is volgens Schop nog niet duidelijk op dit moment. De raad is unaniem akkoord met de RES 1.0.

Uit de krant