Afbeelding
Foto: Wil van Balen

Aandacht voor fietsers herinrichting Ravenseweg

Politiek 605 keer gelezen

Hellevoetsluis - Tijdens de commissievergadering AZM van vorige week werd de herinrichting van de Ravenseweg kort besproken dat als bespreekpunt op de raadsagenda staat voor donderdag 27 mei. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een totaalkrediet voor de herinrichting van de Ravenseweg. 

Door de verwachte toenemende drukte vanwege de realisatie van bedrijventerrein Kickersbloem 3 is de afwezigheid van een vrijliggend fietspad langs deze weg vanuit verkeersveiligheid opzicht voor fietsers ongewenst. De huidige weg heeft op een deel van de weg fietssuggestiestroken. De herinrichting vindt plaats tot aan de Voltaweg, de nieuwe weg richting Kickersbloem 3. Het overige deel van de weg richting Oudenhoorn wordt niet meegenomen in het herinrichtingstraject omdat het beheer hiervan in handen is van Waterschap Hollandse Delta. 

De Ravenseweg, vanaf Kickersbloem tot Oudenhoorn, verkeert echter al vele jaren in slechte staat en dat dreigt deels zo te blijven na de herinrichting. Mits het Waterschap deze weg zal aanpakken. De weg kan tijdens hevige regenval doorgaan voor een heuse wildwaterattractie voor automobilisten. Bij regen, niet alleen tijdens hoosbuien, moet een fietser minstens een stevige zuidwester aantrekken om enigszins droog op plaats van bestemming te komen door opspattend water door voorbijrijdende auto’s en vrachtverkeer die door diepe plassen moeten rijden. Bovendien levert de weg gevaarlijke situaties op voor fietsers doordat er vaak te hard wordt gereden.

Commissielid Erik Noordzij (IBH) vroeg aandacht voor de veiligheid van fietsers en het feit dat de herinrichting stopt bij de Voltaweg. De gemeente gaat volgens wethouder Peter Schop (Verkeer) de situatie van dit deel van de Ravenseweg nogmaals bij het Waterschap onder de aandacht brengen. De zogeheten ‘Patatweg’ zal in de toekomst de Ravenseweg doorkruisen, maar voorlopig is dit nog niet aan de orde volgens de wethouder. Te zijner tijd zullen daarom de nodige aanpassingen moeten worden gedaan aan de weg. 

De kosten voor de definitieve herinrichting van de Ravenseweg met vrijliggend fietspad en verplaatsing bushalte zijn geraamd op ruim € 2.2 miljoen en zal worden gedekt door de toegekende subsidie vanuit MRDH (€ 1.075.500), de bijdrage uit de grondexploitatie Kickersbloem 3 (€ 316.452) en het reeds beschikbare investeringskrediet opgenomen in de begroting 2020 (€ 850.000.)

Uit de krant