Deze zes windmolens aan de buitenzijde van de Haringvlietdam zouden vervangen moeten worden door twee megawindturbines aan de binnenzijde van de dam om zo 12 MW windenergie op te kunnen wekken.
Deze zes windmolens aan de buitenzijde van de Haringvlietdam zouden vervangen moeten worden door twee megawindturbines aan de binnenzijde van de dam om zo 12 MW windenergie op te kunnen wekken. Foto Wil van Balen

Instemmen coördinatieregeling megawindturbines Haringvlietdam van agenda gehaald

Politiek 300 keer gelezen

In het recreatiegebied aan de binnenzijde van de Haringvlietdam zouden over twee jaar twee megawindturbines moeten verrijzen. Hellevoetsluis heeft volgens regionale afspraken namelijk de opgave om in totaal 12 MW windenergie op haar grondgebied op te wekken. 

Om dit te bewerkstelligen is de raad gevraagd in te stemmen met een coördinatieregeling, een versnelde procedure. Dit punt stond op de agenda voor de raadsvergadering van 8 april. Het agendapunt instemmen met ‘het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor het realiseren van twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam’ is echter van de agenda gehaald tijdens de raadsvergadering.

Raadslid dhr. Bakker van D66 constateerde dat het raadsbesluit niet correct bleek te zijn. Het raadsvoorstel is daarom met instemming van alle raadsleden ingetrokken. Op 28 april zal een verbeterde versie worden voorgelegd aan de raadsleden tijdens de raadsvergadering.

Bewoners van het recreatiegebied bij de Haringvlietdam, verenigd in Kernplatform Duinhoek, geven aan dat de gemeente niet aan de verplichte participatielijn, zoals vastgesteld voor dit traject, heeft voldaan. Verschillende direct betrokkenen, met name bewoners van de Duinweg, bleken geen uitnodiging te hebben gehad voor bijeenkomsten in februari. Op 24 maart jl., gelijktijdig met de commissievergadering is alsnog een informatieavond ingelast voor deze betrokkenen. Daarnaast is er volgens het Kernplatform onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van dergelijke grote windturbines zo dicht bij bewoning.

Tijdens de raadsvergadering van 8 april werd door fractievoorzitter D66 Mieke Bakker een motie ingediend “Verbetering van het participatietraject windpark Haringvliet die werd gesteund door PvdA, GroenLinks en CDA “. In de motie wordt het college gevraagd zich maximaal in te spannen voor het herstel van het vertrouwen van de belanghebbenden. 

Deze motie zorgde voor een pittige discussie tussen de raadsleden. Uiteindelijk werd de motie verworpen met 8 stemmen voor van de indieners en 12 stemmen tegen van IBH en VVD. IBH en VVD gaven aan vertrouwen te hebben in wethouder Schop, het verdere verloop van het participatietraject en daarmee de motie te verwerpen. 

Uit de krant