Groot Hellevoet ging in 2019 een aantal keer in gesprek met  inwoner Bert Meijer die zijn zorgen uitte over de veiligheid van de fietsers die gebruik maken van deze route.
Groot Hellevoet ging in 2019 een aantal keer in gesprek met inwoner Bert Meijer die zijn zorgen uitte over de veiligheid van de fietsers die gebruik maken van deze route. Foto: Wil van Balen

Commissie WWR bespreekt onveilige situatie De Sprong

Politiek 894 keer gelezen

Hellevoetsluis - Meerdere ongelukken ter plaatse waren de reden dat de gemeente in september 2019 een peiling heeft uitgevoerd bij het burgerpanel. Aanleiding daarvoor was, dat de gemeente onder andere inzicht wilde hoe inwoners de oversteekplaats Trambaanpad – De Sprong ervaren. 746 inwoners hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten uit het onderzoek
Inwoners gebruiken deze weg vooral met de auto (60%) en fiets (32%). Beide groepen beoordelen de doorstroming en de verkeersveiligheid als ruim onvoldoende. De vraag werd gesteld of het een idee is om de oversteekplaats af te sluiten, maar de helft van de gebruikers is daar zeer kritisch over. Ook over een afsluiting van het Trambaanpad is de helft van de gebruikers negatief, met name voetgangers en fietsers Dagelijkse gebruikers geven alle gevraagde aspecten van veiligheid en overzichtelijkheid een ruime onvoldoende. Er werden door de deelnemers aan het onderzoek voorstellen gedaan om verkeerslichten te plaatsen, begroeiing te verwijderen of het aanleggen van een langzaam verkeer tunnel.

DTV consultants heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de fietsveiligheid op De Sprong. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat met name het hoogteverschil tussen fietspad en rijbaan aan de noordkant een knelpunt is. Fietsers moeten afstappen om niet ongewild de rijbaan op te rijden.

Advies
Het advies is om een plateau aan te leggen. Hierdoor wordt de snelheid van het autoverkeer teruggebracht en het hoogteverschil tussen fietspad en de rijbaan gelijk getrokken. Op deze manier zal de verkeersveiligheid worden vergroot. De commissie Wonen, Werk en Recreatie (WWR) vergadert vandaag (24 maart) over dit onderwerp en geeft vervolgens advies aan de gemeenteraad.

Naar verwachting zal het onderwerp in de gemeenteraadsvergadering van 7 april aanstaande worden behandeld.

Uit de krant