Afbeelding
Wil van Balen
Column uit de raad

Invloed landelijke politiek op lokale politiek

Politiek 257 keer gelezen

Hellevoetsluis - In maart volgend jaar zijn er weer landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. In tegenstelling tot de lokale partijen is de Hellevoetse VVD onderdeel van een landelijke partij, die is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en Provincie.

Door Dick Bosgieter, fractievoorzitter VVD

 Dat heeft als voordeel dat wij onze landelijke en provinciale vertegenwoordigers kunnen inzetten om onze lokale belangen te bepleiten bij Tweede Kamer, Provincie en in de huidige situatie ook bij het Kabinet. Zo heeft de Hellevoetse VVD bij haar Tweede Kamerfractie recent aangedrongen op meer eigen gemeentelijke bevoegdheden en meer geld voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdzorg. Op die beide terreinen zijn er bij bijna alle gemeenten – zo ook in Hellevoetsluis – financiële tekorten ontstaan, omdat het Rijk de gemeenten onvoldoende financiële middelen verstrekt om haar wettelijke taken goed uit te voeren.

Landelijke verkiezingen betekenen ook dat de landelijke partijen met een verkiezingsprogramma komen. In het concept programma van de VVD staan naast echte landelijke thema’s, zoals economie, Justitie en veiligheid en Buitenlands beleid ook veel voorstellen die rechtstreeks zien op de taken en bevoegdheden van gemeenten. Ik noem hier een aantal voorstellen, die vooral op de lokale woonomgeving betrekking hebben. Zo wordt er voorgesteld de bevoegdheden van boa’s uit te breiden, gemeenten meer bevoegdheden te geven bij het aanpakken van woonoverlast, het bestrijden van malafide verhuurders, het tegengaan van illegaal doorverhuren van woningen en het tegengaan van grootschalig opkopen van huizen door (buitenlandse) investeerders. De prioriteit wordt gelegd bij het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen voor middeninkomens. En ook voor het bouwen van zonneparken en windmolens op land draagvlak onder de lokale bevolking een voorwaarde en moeten hogere woonlasten als gevolg van verduurzaming worden tegengegaan. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat het dus van belang is om ook bij de landelijke verkiezingen vooral te gaan stemmen, omdat die ook van directe invloed zijn op uw gemeentelijke woon- en leefomgeving. Dat niet alle voorstellen uit de diverse verkiezingsprogramma’s, zoals dat van de VVD worden uitgevoerd, komt omdat we in Nederland leven in een democratie, waarin gelukkig niet een politieke partij of leider het voor het zeggen heeft. We moeten compromissen met andere partijen sluiten. Dat is ook democratie; namelijk dat je het samen doet.

Uit de krant