"De onderlinge verstandhouding is uitstekend." (archieffoto)

‘Dikke mik’ tussen de drie gemeenten op Voorne

Politiek 198 keer gelezen

Voorne - De burgemeesters van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne laten tijdens een persgesprek op vrijdag 6 november weten dat het traject naar de fusie op 1 januari 2023 geheel volgens planning verloopt. “Het is een complex, maar mooi traject.”

Burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis: “We zijn met zijn allen hard aan het werk om te komen tot een door alle gemeenten gedragen advies. De onderlinge verstandhouding is uitstekend.” Ze geeft ruiterlijk toe dat dat laatste ook wel eens anders is geweest.

Gregor Rensen: “Veel mensen vinden dit misschien een saai en ingewikkeld proces en zijn mogelijk meer geïnteresseerd in het horen van tegenstellingen. Het loont echter de moeite om je er in te verdiepen. Hoe de toekomstige gemeente Voorne straks zal functioneren, raakt ons immers allemaal.”

Fusiewebsite en inspraak
Sinds kort is de fusiewebsite www.naar1gemeenteopvoorne.nl in de lucht. Daar is alle informatie te vinden over het fusietraject en de organisatie. Regelmatig zullen hier, en ook in de (sociale) media, specifieke onderwerpen en vraagpunten worden aangekaart. Dick Bosgieter, voorzitter van de fusiecommissie: “Het zou fijn zijn als er zo een discussie ontstaat en er een uitwisseling van ideeën tussen de gemeentelijke organisaties en de inwoners.”

Financieel onderzoek
Bij het onderzoek naar de financiële degelijkheid van de gemeenten (due diligence onderzoek) kwamen er geen bijzondere of onaangename verrassingen naar voren. Omdat nu eenmaal niet iedereen een financieel expert is, gaf de Brielse wethouder Robert van der Kooi op verzoek in Jip en Janneke taal een toelichting. Hij legde uit dat het huishoudboekje van de gemeente Brielle niet kloppend is: er wordt structureel meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. De tekorten worden van de spaarrekening afgehaald. Bij Hellevoetsluis staat er te weinig geld op de spaarrekening en zijn er grote leningen. Het spaarbankboekje en het huishoudboekje van Westvoorne zijn dik in orde, maar er zijn wel leningen. Uitdagingen zijn er nog genoeg: zo lopen de kosten voor het sociaal domein sterk op, en moet er worden gezorgd voor voldoende duurzame en betaalbare woningen. Het eigen woningbedrijf van de gemeente Voorne kan mogelijk daarbij een rol spelen.

Wie wordt burgemeester?
Milène Junius: "Een ding is zeker: Gregor, Peter en ik zijn straks geen burgemeester meer.” Wie wel, wordt pas bepaald nadat er in november 2022 een nieuwe gemeenteraad is gekozen. (De landelijke gemeenteraadsverkiezingen zijn al in mei). De nieuwgekozen gemeenteraad start meteen met het opstellen van het profiel waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. De Commissaris van de Koning stelt voor de tussenperiode een waarnemend burgemeester aan, na overleg met de fractievoorzitters van de nieuwe raad. Het komt een enkele keer voor dat deze waarnemer uiteindelijk ook de burgemeester van de nieuwgevormde gemeente wordt.

Komt er op den duur een fusie met Nissewaard?
Milène Junius: "Op korte termijn niet. Dat deze gemeente het plan ‘Nissewaard 2040' op de agenda heeft staan, zegt genoeg. De gemeenten in de regio zullen in de toekomst een ongeveer gelijke grootte hebben en daarmee een gelijke inbreng. Dat is een goed uitgangspunt.” En met een knipoog: "Alhoewel, Nissewaard afgelopen week al wel actief bezig was met het doortrekken van de metro, maar die kwam niet ver.”

Uit de krant