Afbeelding
Foto: Gemeente Hellevoetsluis

Raadscommissie twijfelt over financieel pakket college om miljoenentekort weg te werken

Politiek 408 keer gelezen

Hellevoetsluis – Een aantal fracties wil meer tijd om alle finesses van de begrotingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders te doorgronden.

Om een miljoenentekort weg te werken stelt het college verregaande maatregelen voor. Niet alleen wordt er bezuinigd op tal van beleidsposten, maar de voorstellen van het college bevatten ook formatie-uitbreiding van het overbelaste ambtelijk apparaat en de inzet van de Eneco-miljoenen die in april vrijkomen.

De discussie in de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen van donderdag 20 februari ging niet over politieke keuzes. Fracties hadden moeite met het doorgronden van technische, boekhoudkundige constructies. De voorbereidingstijd was dan ook te kort om hier goed over na te denken, laat staan om hierover inhoudelijke en politieke keuzes te maken.

Kritische fracties
Oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks willen uitstel van behandeling in de raad van 5 maart om zich beter voor te bereiden. "De fracties hebben de stukken slechts een week de tijd gekregen om de voorstellen van het college te bestuderen. En dat is te kort gebleken", zegt D66 commissielid Rinus van der Linden. Ook coalitiepartijen IBH en VVD hebben moeite met het geven van steun aan de collegeplannen, met weliswaar andere argumenten dan de oppositiepartijen. "Ook wij hebben moeite om nu een akkoord te geven" zegt fractievoorzitter Dick Bosgieter van de VVD. "Eerst willen we dieper kijken in de organisatie of er nog financiële ruimte te vinden is. Wij zijn er geen voorstander van om de OZB te verhogen". Ook de grootste coalitiepartij IBH is kritisch. Alan van Ballegooijen zegt moeite te hebben met instemming: "Ik vraag mij af waarom de inhuur omhoog moet. Nu kan de fractie nog geen positief advies geven". CDA-fractievoorzitter Cilia Meerman is positiever "Wij gaan wel akkoord met behandeling van het voorstel op 5 maart, maar gezien de discussie is het wellicht beter om het onderdeel van de belastinginkomsten mee te nemen naar de Zomernota voor verdere uitwerking".

Geen uitstel van behandeling in de raad
Wethouder Margriet den Brok heeft begrip voor de dilemma's van de fracties. De voorbereidingstijd is krap en de materie is complex. "Wellicht is het een idee om op korte termijn een extra bijeenkomst te houden waarin nogmaals de begrotingssystematiek kan worden uitgelegd waardoor meer begrip ontstaat voor de achtergrond van de voorstellen". Maar uitstel van behandeling in de raad ziet zij niet zitten: "Uitstel zal zeer demotiverend werken voor het ambtelijk apparaat dat snel formatie-uitbreiding nodig heeft om de hoge werkdruk te verminderen. Er is onder hoogspanning gewerkt en richting de Zomernota gaat het college nogmaals alle financiële mogelijkheden uitdiepen".

Uiteindelijk is een meerderheid van fracties voor behandeling van het voorstel in de raad van 5 maart. De raadsgriffie organiseert op korte termijn een extra bijeenkomst voor raadsleden waarin technische aspecten van de begrotingswijziging nogmaals aan de orde komen.

Uit de krant