Foto: Stadsmuseum Hellevoetsluis
Foto: Stadsmuseum Hellevoetsluis
Foto van vroeger

Mijnenjager Hr. Ms. Hellevoetsluis

Historie 700 keer gelezen

Op 20 februari 1987 was het een drukte van belang op het plein voor het Hellevoetse gemeentehuis. Reden: de overdracht van de splinternieuwe mijnenjager Hr. Ms. Hellevoetsluis (M859) aan de Koninklijke Marine. Terwijl de temperatuur rond het vriespunt schommelde hadden genodigden plaatst genomen op de speciaal daarvoor opgerichte tribune. 

Terwijl de leden van de Marinierskapel zich warm bliezen werd alles gereed gemaakt voor de plechtigheid. De naar de oude marinehaven genoemde mijnenjager was daarvoor met een speciale actie voor het gemeentehuis gemanoeuvreerd. De bodem van de haven was daarvoor vrijgemaakt van het meest vreemdsoortige afval, waarbij in het water gereden winkelwagentjes de boventoon voerden. Daarnaast was de leiding van de Haringvlietsluizen bereid gevonden het waterpeil gedurende enige tijd iets hoger te houden, waardoor de mijnenjager haar ligplaats voor het gemeentehuis schadevrij kon innemen. De ingebruikneming bleek de opmaat voor een lange, stevige band tussen de zich opvolgende bemanningen van de Hellevoetsluis en hun naamstad. Die band kwam vooral tot uiting toen de Hr. Ms. Hellevoetsluis tijdens de oorlog tussen Iran en Irak in het najaar van 1987 naar de Arabische Golf vertrok met als opdracht het mijnenvrij houden van dat gebied. 

Op het Hellevoetse havenhoofd werd massaal van schip en bemanning afscheid genomen. Maar ook het leven van een eens zo geavanceerd schip verloopt snel. Met de vordering van moderne technieken raakten ook deze schepen snel verouderd. Van het type schip als de Hellevoetsluis - van de zogeheten Alkmaarklasse - werden er zestien gebouwd die nu vrijwel allemaal in verband met bezuinigingen en veroudering buiten dienst zijn gesteld of zijn verkocht aan andere landen. De Hr. Ms. Hellevoetsluis werd in 2011 buitendienst gesteld en slijt nu zijn tijd in een Bulgaarse haven. Wat nog rest is de scheepsbel die nu in het Marinemuseum in Den Helder pronkt. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant