Afbeelding

Aanvragen en vernieuwen gehandicaptenparkeerkaart

Gemeente 410 keer gelezen

Wanneer u een handicap of beperking heeft, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen.

Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert. Er zijn gehandicaptenparkeerkaarten voor bestuurders en passagiers. Bij de aanvraag voor een gehandicaptenkaart is een geneeskundig onderzoek vereist door een daartoe aangewezen arts. Om in aanmerking te komen voor de gehandicaptenparkeerkaart moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: 1: u bent bestuurder of passagier van een (motor)voertuig op meer dan twee wielen, 2: u heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard en 3: u kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent aan een rolstoel gebonden.

Eerste aanvraag
De kosten voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn vanaf 1 januari 2013 € 25,50. Wij streven ernaar een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart binnen acht tot twaalf weken af te handelen. Gedurende deze periode beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Als de gemeente niet beschikt over voldoende gegevens zal er door de gemeente een geneeskundig onderzoek worden aangevraagd.

Verlengen parkeerkaart
U dient drie maanden voordat de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart is verstreken een nieuwe kaart aan te vragen. Voor de aanvraag van een verlenging geldt verder de bovenstaande procedure van een eerste aanvraag.

Informatie en aanvraagformulier
U kunt een aanvraagformulier afhalen bij het WIZ-loket, Oostzanddijk 28 te Hellevoetsluis, geopend iedere werkdag tussen 08.30 uur en 16.30 uur of bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis. De afdeling WIZ is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 11.00 uur via ons telefoonnummer 14 0181. Voor verdere informatie over een gehandicaptenparkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats kunt u terecht op www.hellevoetsluis.nl Ook kunt u hier terecht voor het downloaden van het aanvraagformulier.

Afhalen gehandicaptenparkeerkaart
Voor het afhalen van uw gehandicaptenparkeerkaart dient u zich in eerste instantie met uw toekenningsbeschikking, uw geldig identiteitsbewijs en een recente pasfoto, te melden bij het Klant Contact Centrum van de Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26 (hoofdingang) te Hellevoetsluis. Een medewerker van de balie zal de gegevens controleren waarna u naar de afdeling Burgerzaken dient te gaan voor de betaling van de legeskosten.

ij de afdeling Burgerzaken bestaat de mogelijkheid om contante- of pinbetalingen te verrichten. Na betaling kunt u zich weer melden bij het Klant Contact Centrum waarna de verdere verwerking van uw gehandicaptenparkeerkaart zal plaatsvinden. Na deze afhandeling krijgt u uw nieuwe kaart direct mee. Vanwege de verschillende openingstijden van de afdeling burgerzaken en het Klant Contact Centrum attenderen wij u erop om rekening te houden met de volgende openingstijden van de afdeling burgerzaken. Op maandag t/m woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur, op donderdag van 8.30 tot 19.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Uit de krant