Rien Kap, IBV
Rien Kap, IBV Foto: Wil van Balen

Voorne aan Zee: een jaar verder

Column 780 keer gelezen

Op 1 januari 2023 ontstond de gemeente Voorne aan Zee. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kijken we terug op een enerverend eerste jaar. Zoals vaak na fusies zijn er hobbels die je met elkaar moet nemen. 

En ook Voorne aan Zee kende een hectisch eerste jaar. Het samensmelten van de drie gemeentelijke organisaties, het opnieuw opstellen van verordeningen en regelingen, komen tot een goede verstandhouding binnen de raad en daarnaast inspelen op nationale en internationale ontwikkelingen.
Vanzelfsprekend en gelukkig is er veel gelukt en gaat er veel goed. Maar er zijn genoeg onderwerpen waarbij we als raad worstelen om een juiste invulling te geven aan de opgave die voorligt. Neem nu de Spreidingswet. Een wettelijke taakstelling waar je je als gemeente aan dient te houden. Maar ‘houden aan’, ‘invulling geven aan’ en ‘draagvlak creëren voor’ zijn drie heel verschillende zaken. Er is nog genoeg in onze (jonge) gemeente wat we willen regelen en aanpakken voor onze eigen inwoners: woningbouw, ontsluiting van het eiland, goede dienstverlening, nieuw evenementenbeleid, harmonisering van subsidieregels etc.

Daarnaast hebben we als Voorne aan Zee, en haar voorlopers, op andere gebieden onze inzet getoond. In onze gemeente is er een groot aantal Oekraïners opgevangen. Ook bieden we tijdens de kerstperiode een tijdelijke ligplaats voor een schip met asielzoekers. Kortom onze inzet is er om te doen wat kan. Maar een jonge gemeente, die nog volop in ontwikkeling is om juist de dagdagelijkse zaken voor onze eigen inwoners te regelen, kan je niet belasten met de taakstelling die nu voorligt. Aan het college de taak dit in gesprekken naar voren te brengen. Maatwerk naar draagkracht en mogelijkheden is noodzakelijk voor draagvlak binnen de lokale politiek en onder onze inwoners. Daarnaast maximale ondersteuning om bij andere onderwerpen ons als gemeente op weg te helpen. Zodat we als Voorne aan Zee kunnen inzetten op verbetering van de buitenruimte, realiseren van woningbouw (met name voor de kleine beurs) en het aantrekkelijk blijven voor toeristen. De inzet moet blijven de lokale lasten laag te houden en de dienstverlening naar inwoners en bedrijven te verbeteren. Schoon, heel en veilig. Zaken die de gemeente samen met haar inwoners moet oppakken.

Rien Kap, IBV

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant