Afbeelding
Foto: Wil van Balen
Column uit de raad

Vijf maanden Voorne aan Zee …

Column 735 keer gelezen

De fusie van de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle naar een nieuwe gemeente Voorne aan Zee is toch echt een reorganisatie. En zoals het bij alle reorganisaties gaat is dat wat anders dan dat je een lichtschakelaar omzet om in de nieuwe situatie te komen. Het kost vaak jaren om de nieuwe gewenste situatie te bereiken.

Drie verschillende culturen, die moeten versmelten in een nieuw te vormen cultuur. Een groot deel van de medewerkers, die op andere plaatsen met andere collega’s moeten werken met vernieuwde werkwijzen. Nieuwe medewerkers die in deze turbulentie instromen en hun plek moeten vinden. De integratie van drie organisaties in een nieuwe. En bovenal, een nieuw bestuur, dat voor een deel actief is op nieuwe werkvelden en een nieuwe gemeenteraad, waarvan de leden tot voor kort veelal betrokken waren bij een van de voormalige gemeenten.

Het zal duidelijk zijn, dat iedereen een schaalsprong zal moeten maken. Meer grote lijnen en minder details. Een kleine gemeente besturen is toch echt wat anders dan een middelgrote gemeente met maar liefst 72.000 inwoners.

En dit beeld zie je op dit moment terug als je kijkt naar de gemeente en de raadsagenda. Er zijn veel ordeningsvragen die eerst een fundament onder de gemeente moeten leggen, voordat je verder kunt. Dat betreft onderwerpen zoals harmonisatie van de Onroerend Zaak Belasting en een nieuwe Winkeltijdenverordening, een regeling voor duurzaamheidssubsidies. De bewoners van de voormalige gemeenten moeten immers zo snel mogelijk op een zelfde wijze behandeld worden. Deze aandacht en energie maakt dat er minder tijd en ruimte beschikbaar is voor nieuw beleid. Dit beeld zie je ook terug in de dienstbaarheid van medewerkers, waar je als burger mee in contact komt. Iedereen probeert het zo goed mogelijk te doen, maar het gaat nog niet altijd zoals het eigenlijk zou moeten. In het licht van het vorenstaande is dat ook wel te begrijpen.

Wij willen een gemeente die naast haar inwoners staat, bereikbaar is en snel en duidelijk handelt. Een hoge ambitie, die je in het kader van het klantgericht denken ook mag verwachten. Maar zoals gezegd, het inregelen kost tijd en veel energie. Laten we daar ook de tijd voor geven. Als het maar elke week ... beter gaat.

Henk de Jong, VVD Voorne aan Zee

Uit de krant