Afbeelding
Foto: Gemeente Hellevoetsluis

Eindexamens

Column 169 keer gelezen

Voor sommigen zitten de eindexamens erop. Voor anderen zijn ze nog in volle gang. Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2022 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Ze kunnen de centrale examens spreiden en krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. 

Gelukkig maar, want er liggen ongewone schooljaren achter hen vanwege corona. Je zou het bijna vergeten, nu alles weer zo goed als ‘normaal’ is. Maar net als de twee voorgaande schooljaren waren er ook nu soms online-lessen en lessen die uitvielen. Of er was wel fysiek les, maar met veel minder leerlingen omdat zij in quarantaine zaten, of ziek waren. Sommigen kampen met langere naweeën van corona, zoals vermoeidheid. Leerlingen hebben om begrijpelijke redenen achterstanden opgelopen in de afgelopen jaren. Daarom is het belangrijk dat daar opnieuw rekening mee gehouden wordt in dit examenjaar.
Corona had voor deze leeftijdsgroep overigens veel meer impact dan alleen op de voorbereidingen voor examens. Heel veel dingen die in deze levensfase altijd ‘gewoon’ zijn geweest, waren er nu niet of minder. Door de beperkingen konden tieners minder ondernemen, minder optrekken met vrienden of uitgaan. Het natuurlijke ‘losmaakproces’ tussen kind en ouders liep door het vele thuis zijn soms anders. En het contact met vrienden vond meer dan ooit online plaats. We lezen over eenzaamheid, toename van middelengebruik, en minder sporten.

En laten we de voorbereiding op een vervolgopleiding niet vergeten. Sommige open dagen gingen niet door, waardoor leerlingen zich online moesten oriënteren op studies. Dat is toch anders dan uitgebreid de sfeer proeven op je nieuwe school.

Ik hoop dat alle leerlingen en hun ouders de afgelopen coronajaren goed doorstaan hebben. Nu nog de laatste loodjes en dan begint het grote wachten. De meesten zullen op 8 en 9 juni horen of ze geslaagd zijn. Of vanwege de spreiding begin juli. En anders voor de herkansingen eind augustus. Ik weet zeker dat alle leerlingen hun best doen en hard hebben gewerkt om zo ver te komen. Wat we van deze periode geleerd hebben, is dat we met elkaar veel kunnen bereiken. Soms zelf meer dan je van tevoren had gedacht. Daarom vertrouw ik erop dat de leerlingen geloven in zichzelf en de uitdaging aankunnen. En hopelijk kan dan straks de vlag uit, dat gun ik hen in elk geval van harte!

Milène Junius
Burgemeester Hellevoetsluis

Uit de krant