Cilia Meerman, fractievoorzitter CDA
Cilia Meerman, fractievoorzitter CDA Wil van Balen
Column

Toekomstvisie

Column 130 keer gelezen

Het Sinterklaasfeest ligt nog vers in ons geheugen. Ik hoop dat u er een gezellig feest van hebt kunnen maken, ook al ging het misschien door de coronamaatregelen anders dan gedacht. 

De aankomst van Sint in Hellevoetsluis was heel geslaagd, er zijn veel schoentjes gevuld en de kinderen hebben ook nog volop genoten van het sinterklaasfeest op school, in welke vorm dan ook.

Inmiddels is de adventstijd aangebroken en zien we uit naar Kerstmis. Overal ter wereld wordt dit feest van Licht en Vrede gevierd. De kerstboodschap “Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen” spreekt immers velen aan. Het kerstfeest is bij uitstek een feest om samen te vieren, met familie, met vrienden; met z’n allen gezellig om de kerstboom of ‘s avonds aan tafel voor het kerstdiner. 

Hóé we het dit jaar mogen vieren, weten we nog niet. Toch zullen de meesten van ons er ongetwijfeld heel gezellige dagen van maken. Maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je dierbaren er niet meer zijn of als je elkaar niet kunt bezoeken; als het tegenzit in het leven; als je alleen of misschien zelfs eenzaam bent, dan kan juist de kersttijd moeilijk zijn. Laten we daar oog voor hebben en extra omzien naar elkaar.

In de laatste raadsvergadering vóór het kerstreces, op 9 december, gaan we de Toekomstvisie Voorne aan Zee 2030 vaststellen. Het is een mooie visie geworden, waaraan de ambtelijke organisaties, colleges, en raden van de drie gemeenten, samen met hun inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, adviesraden Sociaal Domein, en experts hun steentje hebben bijgedragen. Deze Toekomstvisie vormt de basis voor verdere plannen die Voorne aan Zee een goede start moeten geven.

Maar wat voor samenleving we zullen vormen, dat bepalen we met z’n allen. Als CDA streven we naar een betrokken samenleving waarin we naar elkaar omkijken, waar niemand wordt buitengesloten en waar we er voor elkaar zijn. 

Niet alleen nu in deze kersttijd, maar ook daarna.

Ik wens u allen een goede Kerst!

Cilia Meerman, fractievoorzitter CDA

Uit de krant