Afbeelding
Foto: PR

Vrijen...het wordt spannend!

Column 277 keer gelezen

Ons handelen vloeit voort uit oerdriften. Eigenbelang en status staan voorop, we apen anderen onbewust na, we zijn kortzichtig en we negeren problemen die we niet meteen kunnen oplossen.

Wie het nieuws uit politiek Den Haag volgt, ziet dagelijks de bewijzen. De laatste maanden helemaal. In hoeverre kan een politicus zichzelf wegcijferen en wegblijven van zijn oerdriften en wat in zijn genen zit??? Want in die genen zitten volgens biologen aspecten als vechten, vluchten en vrijen.
In de lokale politiek zal dit niet anders zijn. Over niet al te lange tijd ontstaat de gemeente Voorne aan Zee en is er nog maar één gemeentebestuur. Er ontstaat een gemeente van 70.000 inwoners, de vergoeding voor wethouders en raadsleden stijgt navenant. Een raadslid krijgt straks, naast een onkostenvergoeding, een kleine 20.000 euro per jaar, een wethouder bijna 100.000 euro. Veel geld. De nieuwe gemeente krijgt 6 wethouders en 35 raadsleden. Op dit moment heeft alleen Hellevoetsluis al 27 raadsleden en 4 wethouders.
Het voorsorteren is allang begonnen! Krijgen we echt het beste bestuur dat zich wil inzetten voor ons, de burgers? Of krijgen de oerdriften en wat in de genen zit de overhand? Of het geld? Ik heb het idee dat politiek op – met alle respect - een lager niveau iets eerlijker en opener is, al bestaan hier ook allerlei angels en valkuilen. Hellevoetsluis is van de drie samensmelters de grootste gemeente, dus het zou zo maar kunnen dat de Hellevoeters de grootste rol opeisen.

Voor de mensen die goed opletten zien we zo af en toe een uitspraak of handeling, waaruit je kunt afleiden dat het spel al is begonnen. De zogenaamde ‘lokalo’s’ van Voorne, Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH), Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB), Gemeentebelangen Westvoorne (GBW), en Inwonersbelang Westvoorne (IBW) studeren al sinds begin 2020 op een samengaan. Ze begonnen zonder moeilijke onderwerpen te bespreken aan elkaar te snuffelen. ‘Onder een hapje en een borreltje’, werd verteld.

Partij Westvoorne (PW) heeft de verkering zojuist verbroken. Is dit een vlucht? Komt hier na het vrijen, het vluchten, de oerdrift vechten bovendrijven? Of valt het mee? PW zoekt meer raadsleden en wil de grootste worden als Partij Voorne aan Zee. Hoe gaat IBH hier meer om? We gaan het zien, de komende 1.5 jaar. Het wordt spannend!

Ger den Reijer

Uit de krant