Dick Bosgieter, fractievoorzitter VVD
Dick Bosgieter, fractievoorzitter VVD Wil van Balen

Op koers naar veilige haven Voorne aan Zee

Column 238 keer gelezen

Toen ik al weer anderhalve week geleden de première van de film 400 jaar haven in Theater Twee Hondjes bijwoonde - overigens een prachtige film voor en door Hellevoeters - moest ik onwillekeurig ook denken aan de denkbeeldige bootreis die de 3 gemeenten op Voorne aan het maken zijn. Die reis moet uiteindelijk op 1 januari 2023 eindigen in de veilige haven van Voorne aan Zee. 

Het laatste deel van de reis is overigens best nog een hele opgave. Regelgeving en de ambtelijke organisatie van de 3 gemeenten moeten worden samengevoegd. Tevens moet de strategische visie, waarvoor bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen hun input hebben kunnen leveren, ook worden vastgesteld. Het is natuurlijk belangrijk dat we een kompas hebben waarop we varen, maar belangrijker is nog of de inwoners van de 3 gemeenten warm lopen voor deze herindeling en de koers die de nieuwe gemeente wil varen. Volgens Maarten Allers, hoogleraar en onderzoeker zijn herindelingsverkiezingen niet echt populair. De opkomst is meestal een stuk lager dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen doordat er minder landelijke aandacht is en omdat inwoners zich dan minder verbonden zouden voelen met de lokale gemeenschap. Er is voor ons als lokale politici dus nog een heleboel werk aan de winkel. Zowel in publicitair opzicht als om te zorgen dat de band van de lokale gemeenschap met het bestuur wordt versterkt. Dat laatste zou kunnen gebeuren door een goed kernenbeleid, waarbij inwoners van deze kernen meer betrokken worden bij voor hun gebeid belangrijke besluiten. Dat noemen we participatie. En laat dat nu in de nieuwe omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking moet treden ook een verplicht instrument zijn om burgers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de besluitvorming over bouwplannen, inrichting van gebieden etc. In dat geval kan er dan ook meer maatwerk worden geleverd. En dat is nu precies waar het de afgelopen jaren vaak aan heeft ontbroken. In een land met zo veel diversiteit, is er niet een oplossing voor alle problemen, maar dient er veel meer te worden gekeken naar een maatwerkoplossing die recht doet aan de individuele situatie van de burger. Laten we dus nu al starten met zo’n koerswijziging, zodat straks alle inwoners van Voorne aan Zee zich in een veilige haven voelen.

Dick Bosgieter, fractievoorzitter VVD

Uit de krant