Afbeelding
Foto: Wil van Balen
Column uit de raad

Een mooie zomer

Column 206 keer gelezen

Corona is – hopelijk bestendig en definitief – aan het afbouwen. Hellevoetsluis aan het opbouwen, en Voorne aan Zee duurzaam aan het ontstaan. Een mooie zomer ligt in het verschiet.

Wie de laatste tijd de Amnesty Internationallaan volgt, heeft de metamorfose wel gezien. Eerst, een beetje op de achtergrond, ontstond het nieuwe sportcentrum. Op maat voor een gemeente als Hellevoetsluis, en lekker centraal gelegen. Vervolgens het IKC met de schone en passende naam De Samenstroom. Niet alleen onderwijskundig fraai, maar ook architectonisch een bijzonder gebouw, in vorm en in materiaalkeuze. Een blikvanger van jewelste, en daarmee een geweldige vervanging van de verpauperde garageboxen. Het mooiste van alles: terwijl enkele jaren geleden het voortbestaan van de school aan de Helmstraat op losse schroeven stond, heeft openbare basisschool De Wateringe inmiddels met haar voortreffelijke team laten zien dat een school in een minder rijke wijk ook mag bestaan en doorlopend nieuwe leerlingen aan kan trekken. Nu er nog voor zorgen dat ook bouwkundig De Wateringe in de vaart der volken wordt opgestuwd tot een bewoonbaar gebouw.

Ik heb een ‘heilig’ geloof in openbaar onderwijs. Eén en één is zowel voor katholieke, protestanten, moslims, hindoestanen, atheïsten, en nog vele anderen nog steeds twee. Daar verandert geen heer van welke denominatie ook maar iets aan, net zo goed als dat Aswan al bijna 3000 jaar volgens alle religies topografisch op dezelfde plaats ligt. In mijn ogen moet dan ook elk kind op een passende wijze basiskennis en -kunde opdoen, en om leren gaan met universele normen en waarden. Daar hoort ook basiskennis bij van ALLE menswaardige overtuigingen. Ik blijf nog wel zitten met een klein dilemma: in het – overigens zeer degelijke – kindcentrumplan staat “Voor het kindcentrum is de christelijke levensovertuiging het vertrekpunt”, maar in de volgende zin lees ik dan meteen “Het kindcentrum staat open voor iedereen, met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond”. Waarom een christelijk levensovertuiging als vertrekpunt? Het gaat om normen en waarden! Maar de tijd zal helpen het schip van de ka te keren. Een mooi Hellevoetsluis verdient een Samenstroom én een Wateringe. Ik wens u een mooie zomer, en voor veel kinderen daarna veel jaren van prettige en vruchtbare schoolgang.

Daan Dankaart, fractievoorzitter PvdA

Uit de krant