De situatie van het terrein aan de Willemansweg met een verbeelding van een van de rijen containerwoningen. (tekeningen IMC Crossborder)
De situatie van het terrein aan de Willemansweg met een verbeelding van een van de rijen containerwoningen. (tekeningen IMC Crossborder)

Omwonenden zien migrantenlocatie in Oostvoorne niet zitten

Algemeen 1.956 keer gelezen

Voorne aan Zee - De huisvesting van 250, mannelijke, arbeidsmigranten op een containerterrein, aan de Willemansweg in Oostvoorne, ver van het openbaar vervoer en ver van voorzieningen, 36 maanden lang, leidt tot massale negatieve reacties bij omwonenden.

De woonlocatie is bestemd voor de werknemers/arbeidsmigranten die in november gaan starten met de bouw van een bioraffinaderij voor Neste op de Maasvlakte. Hun huisvesting is door Neste uitbesteed aan IMC Crossborder. Dit bureau heeft inmiddels een vergunningsaanvraag voor de locatie aan de Willemansweg ingediend bij de gemeente Voorne aan Zee. 

De gemeente Voorne aan Zee geeft aan hieraan mee te willen werken en is bereid het bestemmingsplan te wijzigen mits er wordt voldaan aan de eisen van ruimtelijke ordening en er een degelijk communicatieproces met de bewoners plaatsvindt. Wanneer aan deze eisen niet wordt voldaan, kan de vergunning worden geweigerd. Zo werd enkele jaren geleden een gelijkluidende aanvraag voor hetzelfde terrein door de toenmalige gemeente Westvoorne geweigerd.

Massaal bezwaar
Omwonenden vinden het plan een aantasting voor hun leefomgeving en tekenen massaal bezwaar aan. De Dorpsraad Tinte: “Wij hebben het plan uit de media moeten vernemen en vinden de informatievoorziening van het bureau IMC Crossborder vér onder de maat. Het argument van dit bureau dat de Willemansweg de enige locatie is binnen 90 km afstand van Neste Oil is totaal niet onderbouwd. En waarom zorgt de gemeente Rotterdam, die zo verheugd is over de komst van de fabriek van Neste op de Maasvlakte, niet voor huisvesting? Volgens IMC Crossborder zouden de arbeidsmigranten een verrijking op sociaal en cultureel gebied zijn. Op de vraag ‘hoe’, konden ze echter niet meer aangeven dan ‘kennismaken in een café’. Wij zijn als dorpsraad bezorgd dat de locatie niet verdwijnt als het project gereed is. Als er eenmaal arbeidsmigranten zijn gehuisvest, is het vervolgens een kleine stap om de vergunning te verlengen na de toegestane 36 maanden.”

CDA-Raadslid Henk Abrahamse vindt de bouw van de fabriek door Neste een goede stap voor de energietransitie naar een lagere emissie maatschappij, maar wat hem betreft had er door IMC Crossborder naar meerdere locaties gekeken moeten worden en die zijn er zeker binnen een straal van 60 km te vinden. “Ik snap dat de werknemers ergens ondergebracht moeten worden, maar doe dit in goede en open communicatie waarbij keuzes duidelijk gecommuniceerd worden Jammer dat pas zo kort voor de deadline omwonenden, andere betrokkenen en raad meegenomen zijn en dat men dit uitsluitend als een collegebevoegdheid ziet.”

Strikt formele opstelling van gemeente Voorne aan Zee
De gemeente Voorne aan Zee stelt zich formeel op. De woordvoerder van de voor de dit project verantwoordelijke wethouder Igor Bal: “Wij zien het niet als taak van onze gemeente om op dit moment zoeken naar alternatieven voor de huisvesting in de omgeving.” Is er wel overleg over met de gemeente Rotterdam? “Wij kunnen geen vragen beantwoorden die de gemeente Rotterdam aangaan. Dat is een zaak voor de gemeente Rotterdam. Hoewel de initiatiefnemer heeft aangegeven de huisvesting per november in gebruik te willen nemen, voelen wij als gemeente Voorne aan Zee geen tijdsdruk bij het nemen van beslissing over het al of niet verlenen van de gewenste vergunning. Wij hebben begrip voor de wensen van IMC Crossborder, maar wij vinden het vooral van belang dat de procedure juist en zorgvuldig wordt doorlopen, ongeacht de tijd die de tijd die daarvoor nodig is.” En hoe ziet de gemeente de toekomst? “Het is voor iedereen van belang dat er duidelijkheid komt. Die kunnen we op dit moment helaas nog niet geven. We weten inmiddels dat er een lange procedure nodig is, in plaats van een kruimelprocedure waarvoor de aanvraag was ingediend. Dat is ook bij IMC Cross Border bekend. Zij zullen moeten bepalen welke consequenties dit heeft voor hun aanvraag, want een kruimelvergunning kunnen wij dus sowieso niet verlenen.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant