Een aantal omwonenden vreest voor overlast.
Een aantal omwonenden vreest voor overlast. Foto: Camping 't Weergors

Zorgen om nieuwe camperplaats aan de Nieuwe Zeedijk

Algemeen 2.960 keer gelezen

Hellevoetsluis – Een aantal bewoners van het Groote Weergors maakt zich grote zorgen over de plannen van camping ’t Weergors voor een camperplaats met ruimte voor 63 campers. Deze camperplaats zou aan de Nieuwe Zeedijk gerealiseerd moeten worden. Er zijn zorgen om overlast, voor zowel de bewoners als voor de omliggende natuur.

Twee bezorgde bewoners hebben de handen ineen geslagen en willen niet wijken voor deze plannen. Marco is zo’n bezorgde bewoner. “We zitten hier in een heel mooi stukje Hellevoet. De natuur is dichtbij, zo dichtbij dat de reeën door onze tuin lopen. Ik begrijp dan ook niet dat naast een ‘Natura 2000’-gebied zo’n camperplaats moet komen. Er wordt gekozen voor groei en economische redenen. Waarom kan dat camperpark niet gewoon bij het terrein van de camping zelf komen? Ze hebben daar grond genoeg en alle faciliteiten zijn er al aanwezig. Van toiletgebouwen tot restaurant. Dan blijven al die campers weg uit Hellevoet en uit ons wijkje. Nu kiezen ze voor dit kleine stukje grond. Ik begrijp hier niks van.” 

Bewoner Leo vult aan “Het moet een volledig geautomatiseerd terrein worden met een slagboom en een toegangscode. Er is op die manier totaal geen toezicht. De campers komen tot aan 5 meter van de weg af te staan. Zonder begroeiing zoals struiken maar alleen een strookje gras, niet echt fraai. We zijn ook bang dat de campers van de Brouwersdam en de Haringvlietdam in de avond naar deze plaats komen, aangezien het daar verboden is om te overnachten. Als het terrein vol is, kunnen campers ook nog uitwijken naar nachtplaatsen aan de Nieuwe Zeedijk. Daar is dan al helemaal geen toezicht of handhaving. We zijn bang dat daar dan ook lukraak geparkeerd zal worden.”

Marco gaat verder “We hebben al best wat overlast in deze wijk. Camping ‘t Weergors is best groot en we hebben ook nog het vakantiepark Cape Helius en een grote jachthaven hier. Er zijn ook veel bewegingen van- en naar de Vesting. We zijn bang dat deze plannen voor veel meer overlast gaan zorgen. Daarom zijn we op 5 april samen langs gegaan bij het gemeentehuis. We hebben over onze zorgen gesproken met wethouders Igor Bal en Aart Jan Spoon in het bijzijn van projectleider gebiedsontwikkeling. Het was fijn dat ze ons te woord wilden staan maar echte antwoorden hebben we niet gekregen. Van dat gesprek hebben we netjes een verslag gemaakt en dat binnen een week ingediend. Voor ontvangst van dat verslag is getekend. De bewoners hebben we via een brief ook geïnformeerd over dit gesprek. Het merendeel van de bewoners maakt zich grote zorgen. We hebben tot nu toe totaal geen reactie van de gemeente gekregen op ons verslag. We wachten nu op de vergunning-publicatie en komen dan in actie. We zullen ons met hand en tand blijven verzetten tegen deze plannen.”

Arda Riedijk van Camping ‘t Weergors reageert hier als volgt op. “We zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente over dit perceel. Op 27 februari hebben wij een brief gestuurd aan omwonenden met het conceptplan. We hebben daarop een aantal reacties ontvangen waaronder die van Leo en Marco. We vinden het positief dat bewoners in een vroeg stadium hebben kunnen reageren. In deze fase zijn aanpassingen nog mogelijk. Het is belangrijk te melden dat op het perceel nu de bedrijfsbestemming ‘Watersportservicecentrum’ rust. Wij denken dat een camperplaats aantrekkelijker is voor de omgeving dan deze bestemming. In het volgende conceptontwerp nemen we de terugkoppeling van de omwonenden mee. Er zijn ideeën om de ingang te verleggen en de randbeplanting aan te passen. Ook willen we de parkeerplaatsen voor laatkomers anders invullen en een migratiepassage voor dieren toevoegen. We willen met beplanting een zo natuurlijk mogelijke uitstraling bereiken en de oude wilg blijft behouden. 

Geen receptie
Er staat geen receptie gepland. Reserveringen worden geautomatiseerd afgehandeld. Beheer en toezicht komt onder de verantwoordelijkheid van Camping ‘t Weergors. Er wordt een ruimte gereserveerd voor een beheerderonderkomen zodat er ook beheer kan komen op de locatie zelf. We willen net als op onze huidige camping een rustige en veilige omgeving bieden. Als blijkt dat daar de fysieke aanwezigheid door een beheerder voor nodig is, zullen wij dat inzetten.”

Verkeersoverlast
“Wat betreft de aanrijroute, deze loopt over de Nieuwe Zeedijk en niet door de woonwijk. We verwachten een verkeerstoename met gemiddeld 31 motorvoertuigen per dag. De Nieuwe Zeedijk heeft een verkeersomvang tot 15.000 vervoersbewegingen per dag. Wel zien wij een kans voor de gemeente om de nu bestaande verkeersoverlast aan te pakken. Wij delen de zorgen van de omwonenden over hard rijden en geluidsoverlast op deze Zoomweg.”

Op Camping ’t Weergors komen nu ook al veel campers. Deze nieuwe locatie is bedoeld voor een andere doelgroep campereigenaren. Deze camperplaats richt zich op degenen die vrijheid en zelfstandigheid zoeken en geen campingvoorzieningen nodig hebben.

Arda Riedijk vertelt verder: “We weten uit ervaring dat deze mensen graag gebruik maken van lokale winkels en restaurants. Dit publiek verwachten we ook op het nieuwe camperpark. Inmiddels hebben we ook meer inzicht in de uitkomsten van diverse onderzoeken die zijn gedaan. We begrijpen heel goed dat de omwonenden op nieuwe informatie wachten. We willen het proces zo zorgvuldig mogelijk doorlopen en jammer genoeg kost dat nu eenmaal tijd.”

Een woordvoerder van gemeente Voorne aan Zee “Wij verwachten niet dat campers vanaf Goeree-Overflakkee en Zeeland deze kant op zullen komen voor een overnachting want daar zijn ook genoeg camperplaatsen aanwezig. Ook voor de Haringvlietdam is dit naar onze inschatting te verwaarlozen. Afhankelijk van de vergunningverlening zal de camperplaats in 2024 gerealiseerd worden. De Heliushaven is opgenomen in de visie op de verbeterlocaties van de voormalige gemeente Hellevoetsluis. De gemeente wil deze plek invullen met een recreatieve functie. De ontwikkeling van een camperpark past daar volgens de gemeente goed in. In het geldende bestemmingsplan past deze ontwikkeling niet daarom moet er eerst een ruimtelijke procedure worden doorlopen. In dat traject vinden ook noodzakelijke (natuur)onderzoeken plaats. Die onderzoeken gaan in op de mogelijke effecten op het naastgelegen Natura 2000 gebied.”

Binnenkort volgt er een nieuwe brief aan de omwonenden en een uitnodiging voor een inloopavond. Op die inloopavond zal ook de gemeente aanwezig zijn. “Wij staan altijd open voor suggesties van bewoners” geeft Riedijk tot slot aan. Op www.camperparkhellevoetsluis.nl kan iedereen een impressie van het eerste concept inzien. Aan het tweede concept wordt momenteel gewerkt.

Uit de krant