Gemeente Westvoorne wil met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen werken aan een actieplan.
Gemeente Westvoorne wil met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen werken aan een actieplan. Foto: Wil van Balen

Vervolgonderzoek naar verzanding kust

Algemeen 367 keer gelezen

De kust bij Westvoorne verzandt en uit onderzoek wordt duidelijk dat het kustgebied daardoor verandert. Gemeente Westvoorne wil het badstrand, in balans met de omliggende natuur, behouden. 

Hiervoor wordt, in samenwerking met een aantal partijen, vervolgonderzoek gedaan waarbij wordt gekeken wat er op de lange termijn met het gebied kan. In februari 2020 heeft Gemeente Westvoorne in opdracht van een coalitie van twaalf partijen waaronder provincie Zuid-Holland, gemeenten op Voorne-Putten en Rijkswaterstaat, een onderzoek naar de kustverzanding laten doen.

 Hieruit werd duidelijk dat het gebied in de komende tientallen jaren sterk verzandt. Op de vraag hoe hier iets aan te doen kan nog geen goed antwoord worden gegeven. Hiervoor gaat de coalitie van partijen in gesprek met het Rijk en wordt nader onderzoek gedaan. Op korte termijn wil gemeente Westvoorne samen met de recreatieondernemers een plan maken om het gebied aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als gasten. Het zou een plan van alle betrokkenen moeten worden met als doel het gebied en de kustbeleving ook op de korte termijn aantrekkelijk te houden voor inwoners, recreanten en toeristen. Samen wordt ook gezocht naar mogelijke kansen die de verzanding kan bieden. Begin 2023 wordt het plan voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee.

Uit de krant