Burgemeesters Rensen (Brielle), De  Jong (Westvoorne) en Junius (Hellevoetsluis) in gesprek met presentator en leider van het stadsdebat Suzanne Mulder.
Burgemeesters Rensen (Brielle), De Jong (Westvoorne) en Junius (Hellevoetsluis) in gesprek met presentator en leider van het stadsdebat Suzanne Mulder.

Stadsdebat Voorne aan Zee in Theater Twee Hondjes

Algemeen 354 keer gelezen

Hellevoetsluis - Het stadsdebat Voorne aan Zee werd afgelopen vrijdagmiddag gehouden in Cultuurhuis Nieuwe Veste. De middag was bedoeld om samen na te denken over de nieuw te vormen gemeente die straks de belangen van 70.000 inwoners behartigd. 

Het stadsdebat was eigenlijk geen debat, maar een bijeenkomst met een korte toespraak van de commissaris van de Koning Jaap Smit, een verhandeling van de curator maritieme collecties van het Rijksmuseum Jeroen ter Brugge, een indringende presentatie van hoogleraar transitie Jan Rotmans en een interview met de drie burgemeesters van Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. 

De aanwezigen in de zaal werd een aantal keer gevraagd (via de mentimeterapp) aan te geven wat zij het belangrijkst vinden voor de nieuwe gemeente naar aanleiding van de gesprekken en interviews. Wat hierbij duidelijk naar voren kwam is dat bouwen van betaalbare woningen en openbaar vervoer speerpunten zijn voor veel aanwezigen. Wie had verwacht in debat te kunnen gaan met de burgemeesters of de commissaris van de Koning kwam van een koude kermis thuis. Dat neemt niet weg dat het een boeiende middag was.

Het debat rond de fusie van gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne werd georganiseerd door gemeente Hellevoetsluis, Theater Twee Hondjes, het Cultuurhuis en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. De middag werd gepresenteerd door Suzanne Mulder (radio en tv-maker).

Kiezers lopen niet warm
De gemeenteraadsverkiezing van 23 november 2022 leeft (nog) niet onder de kiesgerechtigden van de drie gemeenten. Maar vanaf 1 januari is de fusie, een nieuwe gemeenteraad en een waarnemend burgemeester een voldongen feit. Burgemeester Milène Junius: “Ik maak me zorgen over het opkomstcijfer op 23 november. Maar alle fractievoorzitters, burgemeesters en de kwartiermaker gaan de komende tijd inzetten op meer aandacht voor de verkiezingen. We zijn allerlei ludieke acties aan het verzinnen.”

Waarnemend burgemeester
De drie huidige burgemeesters zijn per 1 januari burgemeester af. Voor Voorne aan Zee wordt een waarnemend burgemeester aangesteld die vanaf 1 januari de voorzitter zal zijn van de nieuwe gemeenteraad. “Deze waarnemer zal de weg voorbereiden voor de nieuwe burgemeester van Voorne aan Zee. Er moet veel gebeuren na de verkiezingen: de raad, het college, de gemeentelijke organisatie moet gevormd en op weg geholpen worden” aldus commissaris van de Koning Jaap Smit.

Hoewel zij vanaf 2023 dus een andere functie zullen gaan bekleden werd gevraagd hoe zij de toekomst voor de nieuwe gemeente zien. “We moeten de schaalsprong maken en gaan denken als een grotere gemeente “ zegt burgemeester Junius. “Als er een groter ambtelijk apparaat is met doorgroeimogelijkheden wordt hopelijk ook de dienstverlening voor de inwoners beter. We kunnen straks veel meer voor elkaar krijgen als grotere gemeente.” Gregor Rensen (Brielle) maakt zich zorgen over de tijd die het gaat kosten om efficiënt te kunnen gaan werken als nieuwe gemeente. “De schaalvergroting moet binnen een aantal jaar omgezet worden in een duidelijke visie en een duidelijk plan. Actie ondernemen en waarmaken. Dus daar moet keihard aan gewerkt worden.” Peter de Jong (Westvoorne): “Als je jongeren wilt binden aan Voorne aan Zee dan moet het ook aantrekkelijk zijn voor jongeren om hier te blijven. Volgens de burgemeesters zou  onder meer een kinderburgemeester en een jongerengemeenteraad bijdragen aan de binding van jongeren aan de nieuwe gemeente.

Inwoners willen vooral ambitie om door te pakken op knelpunten zoals woningtekort en openbaar vervoer vertaald zien door Voorne aan Zee. Vanuit de zaal werd onder meer een opmerking gemaakt om de woonproblematiek voor jongeren aan te pakken en jongeren te binden aan Hellevoetsluis door net als in Brielle hofjes te bouwen, met bovenwoningen voor jongeren en benedenwoningen voor ouderen, wat een applaus uit de zaal opleverde.

Uit de krant