Het onderzoek loopt nog. In 2023 delen ze de eindresultaten.
Het onderzoek loopt nog. In 2023 delen ze de eindresultaten.

Buiten gewoon groen: glasaal bekent kleur

Algemeen 324 keer gelezen

WSHD doet - met andere waterbeheerders - mee aan een grootschalig onderzoek naar vismigratie in de Rijn-Maasmonding. Ze volgen babypalinkjes op hun weg van zee naar polder. 

Zo begrijpen we beter welke reis ze maken en welke knelpunten ze tegenkomen. Het onderzoek helpt waterbeheerders om sluizen, gemalen en vispassages te verbeteren voor een effectieve vismigratie.

De glasalen worden gevangen aan de zeezijde. Tijdens een korte verdoving wordt via een sneetje een unieke kleurstof ingebracht. Dit kleurringetje vertelt waar en wanneer een groep glasaaltjes is losgelaten. Als ze langs een van de 22 glasaaldetectiestations in de Rijn-Maasmonding zwemmen, worden ze geregistreerd. Ze zien dan welke weg ze hebben afgelegd en hoe lang dat duurde. Ruim 20.000 gemerkte glasalen zijn uitgezet bij het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg. De meeste worden terug gevangen in het westelijke deel van de Nieuwe Waterweg en bij spuisluis Zuiderdiep. Ook is een aantal opgedoken in het Haringvliet en het gemaal Putten. Het onderzoek loopt nog. In 2023 delen ze de eindresultaten.

Uit de krant

Uit de krant