Afbeelding

Huisartsen in de regio verzuipen

Algemeen 104 keer gelezen

De druk op de huisartsenzorg móet worden aangepakt. Huisartsen willen meer tijd voor hun patiënten en minder administratieve lasten. Veel huisartsen en praktijkmedewerkers uit onze regio zijn afgelopen vrijdag naar Den Haag gegaan om deze noodzaak kenbaar te maken. Anderen hebben hun praktijk gesloten om tijd te maken voor hun administratie. 

Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de zorg. Regionale huisartsenorganisatie Cohaesie, belangenbehartiger van veel huisartsenpraktijken op Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis, is met zestig huisartsen en praktijkmedewerkers naar Den Haag gegaan. Marloes Tack, huisarts en voorzitter bestuur Cohaesie vertelt: “De druk op de zorg is hoog. Niet alleen bij de huisartsen, maar in de gehele gezondheidszorg. Vergrijzing, personeelstekorten en steeds complexere zorgvragen maken dat het systeem verstopt raakt. Alle zorg die in andere zorgsectoren niet meer geleverd kan worden, komt bij de huisarts terecht. We zien binnen Cohaesie hoe hard onze huisartsen werken om iedere patiënt van de benodigde zorg te voorzien. We zien ook dat het maximum van de capaciteit bereikt is. Daarnaast wordt nog altijd een veel te groot deel van de toch al zo spaarzame tijd opgeslokt door zinloze bureaucratie. Als regionale huisartsenorgansiatie proberen we onze huisartsen hier zoveel mogelijk van te ontlasten, maar er is doorzettingmacht vanuit Den Haag nodig om deze regeldruk definitief uit de zorg weg te halen.” 

Er wordt steeds complexere zorg gevraagd van de huisartsen. Door de vergrijzing, doordat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en door demografische ontwikkeling. Ook zijn er op andere plekken in de zorg, zoals de GGZ, verpleeghuizen en ziekenhuizen, vaak lange wachtlijsten. Patiënten die door de huisarts worden verwezen naar die zorg, kunnen daar vaak niet snel terecht en hebben dan de zorg van de huisartsenpraktijk nodig om de tijd te overbruggen. De drukte laat zich ook merken in de avond-, nacht- en weekenduren. Dan zijn de huisartsenposten open voor spoedzorg. Geregeld melden zich daar mensen die eigenlijk geen spoedzorg nodig hebben, maar niet willen wachten tot morgen. De druk van diensten draaien in de avond-, nacht- en weekenduren trekt een zware wissel op veel huisartsen, want het zijn de huisartsen van overdag, die ook deze diensten draaien. Daarnaast is er de administratieve lastendruk. Een veelheid van formulieren invullen ter verantwoording van de zorg die je hebt gegeven en medische verklaringen invullen; het verwerken van dat soort verzoeken gaat allemaal ten koste van de tijd voor patiëntenzorg. Huisartsen willen hun passie, hun beroep zo efficiënt en persoonlijk mogelijk inzetten. Dus meer tijd voor de patiënt!

Uit de krant

Uit de krant