Afbeelding

Harry Wagemakers treedt terug als heemraad

Algemeen 14 keer gelezen

Regio - De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft de ontslagbrief ontvangen van heemraad Harry Wagemakers. Namens het waterschapsbestuur accepteerde dijkgraaf Jan Bonjer intussen formeel zijn ontslag.

Wagemakers, die deel uitmaakt van de Groep Wagemakers-Kweekel, treedt om gezondheidsredenen per direct terug als heemraad. Wel blijft hij tot de verkiezingen in maart 2023 in functie als lid van de Verenigde Vergadering. Het dagelijks bestuur wist dat het ambt van heemraad en een aantal dossiers grote druk legde op de heer Wagemakers en dat hij mede daardoor al langer kampte met gezondheidsproblemen. Het college van dijkgraaf en heemraden vindt het verstandig dat hij nu voorrang geeft aan zijn herstel en bedankt Harry Wagemakers voor de samenwerking. Het college van dijkgraaf en heemraden wordt vanaf nu gevormd door dijkgraaf Jan Bonjer en de overgebleven heemraden Henk van der Drift, Dorenda Gerts en Joke Geldhof. Het is aan de Verenigde Vergadering om te bepalen of en hoe de ontstane vacature wordt ingevuld tot aan de verkiezingen in 2023.

Uit de krant

Uit de krant