Afbeelding
Wil van Balen
Column

Raad stopt het beleid burgemeester

Algemeen 27 keer gelezen

Een bomvolle raadszaal in Hellevoetsluis. Dan moet er wel wat aan de hand zijn. En dat was het ook. Op 25 mei werd de raad in een besloten vergadering verrast, zeg maar overvallen. 

Burgemeester Junius deelde mee dat de vergunning voor de Barbershop werd ingetrokken en er een nieuwe coffeeshopondernemer was gevonden die op de locatie Oostdijk 4 zijn handel zou starten, beide met ingang van 13 juni. Op diezelfde 25ste mei werden een paar omwonenden bezocht door de nieuwe coffeeshopondernemer. Dit was de eerste keer dat de bewoners iets hoorden over deze coffeeshop. 

De raad wilde een extra raadsvergadering over dit gevoelige punt, wat voor veel maatschappelijke onrust heeft gezorgd.

Op 9 juni vond de burgemeester een strijdvaardige en unanieme raad tegenover zich. De burgemeester kreeg ferme verbale klappen. Helaas was haar verweer zo zwak en hield ze nog steeds vast aan haar eigen besluit om de coffeeshop op de Oostdijk toe te staan, dat de raad een motie van wantrouwen (unaniem gesteund) op tafel legde. Daar bovenop heeft D66, ook door de hele raad gesteund, een motie ingediend om het probleem Oostdijk op te lossen en de raad meer inspraak te geven. 

De burgemeester ging diep door het stof. Ze gaf gehoor aan onze oproep te stoppen met het plan Oostdijk en te zorgen dat er weer een coffeeshop kwam in de Vesting.

De D66-motie was een technisch verhaal voornamelijk bedoeld om het college tot actie aan te sporen. Uiterlijk 15 juni moest de raad horen of de motie zou worden uitgevoerd. De raad kreeg per brief de reactie dat het college de motie juridisch niet kon uitvoeren, maar wel mee wilde gaan in de geest van de motie. Kern van de brief is dat de raad maximale invloed kan uitoefenen betreffende de locatie van de coffeeshop. 

Deze motie zorgt er voor dat een solistisch optreden van een burgemeester in de toekomst niet meer mogelijk is. En het mooiste: het heeft de regie weer in de handen van de raad gelegd.

Mieke Bakker, fractievoorzitter D66

Uit de krant

Uit de krant