Guusje van Meerendonk, Aafke en Will Wiegel
Guusje van Meerendonk, Aafke en Will Wiegel

Cultureel Centrum Kerk aan de Ring sluit: “Het is doodzonde dat dit allemaal verdwijnt”

Algemeen 31 keer gelezen

Per 1 augustus aanstaande sluit de Kerk aan de Ring haar deuren. Dan worden er geen mooie programma’s meer georganiseerd, zoals de afgelopen jaren het geval was. De eigenaresse van de Kerk aan de Ring, de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis, heeft de kerk verkocht aan een projectontwikkelaar die een nieuwe bestemming aan de kerk zal geven.

Zondag 19 juni jl. gaf Ynke van der Wagt een laatste optreden in de kerk. Met ‘Ynke & Friends’ komt er een einde aan een lange reeks concerten, waaraan velen mooie herinneringen hebben. Het afscheidsconcert werd in eerste instantie gegeven voor alle vrijwilligers die al deze jaren zo hard hebben gewerkt om de community levend te houden, ook muziekliefhebbers van daarbuiten konden aanschuiven.

Ynke is concertpianiste en initiatiefneemster van de concertserie die in de kerk plaatsvond. En daarnaast verzorgt zij ook pianolessen.

Will Wiegel is penningmeester van de stichting en zij loopt net als veel van de vrijwilligers al heel wat jaren mee. “We vinden het allemaal het ergst voor Ynke en haar leerlingen, zij moeten stoppen met alle activiteiten. Waar kunnen ze terecht? Natuurlijk betekent de sluiting van de kerk ook een gemis voor heel Hellevoetsluis, want veel inwoners zullen net als wij mooie herinneringen hebben aan alles wat hier heeft plaats gevonden.”

Aafke – laat mijn achternaam maar achterwege – valt Will bij. “We hebben hier prachtige en gevarieerde programma’s gedraaid, van wijnproeverijen tot exposities. Niet alleen het publiek zal dit gaan missen, maar ook wij, de vrijwilligers. Velen komen hier al sinds jaren. Er zijn hier fijne vriendschappen ontstaan. Maar, we hebben gezegd dat we dit laatste jaar met opgeheven hoofd willen afronden. Niet alleen vandaag met dit concert, maar met alle activiteiten die wij dit jaar al hebben georganiseerd. Na vandaag volgt de definitieve afronding in de vorm van een etentje met alle vrijwilligers en dan is het over en uit.”

In het persbericht dat het bestuur van het bestuur van de Kerk aan de Ring was onder meer te lezen: ‘Weemoedig nemen wij afscheid van u als cultuurliefhebbers en hopen elkaar elders in de toekomst weer tegen te komen.’

“Maar, waar vindt je zo’n ruimte, vragen Will en Aafke zich af. Guusje, die inmiddels is aangeschoven, knikt instemmend. Alles was hier mogelijk, je kon hier spullen laten staan, schuiven met de indeling, wat je maar wilt. De piano kon Ynke hier laten staan. Dat tref je niet zo maar aan in een andere culturele ruimte, daar is een vaste indeling en daar moet je het mee doen.”

Als we de dames vragen naar hun mooiste herinneringen, dan zijn dat er vele: “De bruiloft van een stel dat elkaar leerde kennen via de Vrijgezellige Vrijdagavond Borrel zullen we niet snel vergeten, maar ook de fantastische concerten die de Stichting Concerten Hellevoetsluis hier heeft georganiseerd waren pareltjes. De fair met Nieuw-Helvoetse ondernemers was ook top en recent nog de expositie met medewerking van Kaat Stieber, dat was ook echt een hoogtepunt. Het is doodzonde dat dit allemaal verdwijnt,” besluiten de dames eensgezind.

Historie van de kerk
De geschiedenis van de dorpskerk begint in de 14e eeuw toen landheer Hertog Aelbrecht van Beyeren bepaalde dat een honderdste deel van de opbrengsten van het bedijkte land ten goede zou komen aan de stichting van een kerkgebouw en het onderhoud ervan. Wanneer exact met de bouw is begonnen, valt niet meer te achterhalen, maar in 1408 was er sprake van een kapel. Aan het eind van de 15e eeuw wordt gesproken over de zelfstandige parochie Nieuw-Helvoet. De kerk werd gewijd aan de heilige Cornelius. De bevolking nam toe en de kapel werd vergroot tot een kerk met een half ingebouwde toren. Op bouwkundige gronden wordt aangenomen dat het huidige transept en koor dateren van circa 1500. De toren is het oudste nog bestaande gedeelte van het kerkgebouw. Hij bestaat uit vier geledingen, waartussen natuurstenen waterlijsten zijn aangebracht. De dikte van de wand bedraagt circa 1 meter. Aan de voorzijde van de toren bevindt zich een dichtgemetselde rondbogige ingangspoort. De geprofileerde zandstenen posten zijn nog origineel, maar ver afgesleten. Vlak boven dit poortje was een kleine nis, waarin waarschijnlijk een heiligenbeeldje heeft gestaan. Bij de restauratie van 1983/1984 is de nis dichtgemaakt. Zij omlijst nu een steentje met het wapen van Nieuw-Helvoet en de tekst ‘renovatum 1984’. In de toren hangt een klok uit 1634, gegoten door Cornelis Ouwenrogge te Rotterdam. Zij draagt als randschrift: “Ick hang omhoogh in desen tooren opdat mij elck sou kunnen horen ende haest commen voort te horen Godes woort”

Tot de reformatie functioneerde het kerkgebouw als parochiekerk van Nieuw-Helvoet. De laatste pastoor was Hendrik Boogaard, naar wie een straat en een school zijn vernoemd. Na de reformatie werd het koor ingericht voor de protestantse eredienst.

In 1999 is besloten het gebouw niet langer te gebruiken voor kerkdiensten. Het beheer van het gebouw werd in handen gegeven van de Stichting tot Behoud en Beheer van de Kerk aan de Ring.

Uit de krant

Uit de krant