Raad dwingt burgemeester tot ander besluit: er komt geen coffeeshop aan de Oostdijk. De burgemeester blijft aan nadat de motie van wantrouwen werd ingetrokken.
Raad dwingt burgemeester tot ander besluit: er komt geen coffeeshop aan de Oostdijk. De burgemeester blijft aan nadat de motie van wantrouwen werd ingetrokken. Foto: Wil van Balen

Geen coffeeshop Oostdijk, motie van wantrouwen ingetrokken

Algemeen 3.821 keer gelezen

Hellevoetsluis - Donderdag 9 juni ging de Hellevoetse gemeenteraad in debat met burgemeester Junius tijdens een extra ingelaste raadsvergadering. Een raadvergadering waarbij de nodige antwoorden van de burgemeester gevraagd werden over de plotselinge sluiting van de coffeeshop in de Kerkstraat en de plannen voor de opening van een cannabis afhaallocatie op de Oostdijk. De burgemeester maakte aanvankelijk duidelijk vast te willen houden aan het burgemeestersbesluit voor de nieuwe locatie. “De ondernemer heeft een goed plan ingediend en mag zich daar vestigen” haalde zij onder meer aan in haar pleidooi. 

Insprekers kregen voorafgaand aan het debat tijdens een extra commissievergadering de kans hun mening te geven over de plannen voor de Oostdijk. Vijf insprekers namen het woord waarbij zorgen over de toename van verkeersdrukte op de Oostdijk en omliggende straten werden geuit. Daarnaast werden zorgen uitgesproken over mogelijke toename van criminaliteit en dat de bezoekers van de coffeeshop de wijk in zouden trekken om daar hun joint op te roken. De bewoonster van de woning die met haar tuin grenst aan het pand van de coffeeshop hield een emotioneel betoog. Zij zag haar woongeluk in rook opgaan en heeft slapeloze nachten. Er is vrees voor overlast, verkeersdrukte en aantasting van de leefbaarheid. Er is totale onbegrip voor de handelswijze van de burgemeester, die overigens deze week op bezoek is geweest bij meerdere bewoners van de wijk, net als bijna alle raadsleden. De commissie werd een petitie aangeboden met daarop 486 handtekeningen van omwonenden die tegen de komst van de shop zijn. 

Op het verkeerde been
Aansluitend volgde de raadsvergadering. De raad stelde een reeks pittige vragen aan burgemeester Junius. En maakte daarbij de nodige kritische opmerkingen. Fractievoorzitter CDA Cilia Meerman: “De raad is te weinig, niet volledig geïnformeerd en daardoor op het verkeerde been gezet. Zo weet ik zeker dat de kaarten (red. met toegestane gebieden voor vestiging coffeeshop) zoals die te zien zijn in het document Verdeel en Vestigingsbeleid nooit zijn besproken met de raad. De burgemeester heeft een actieve informatieplicht om de raad uit eigen beweging goed en volledig te informeren. Toen de eerste brieven en petities van bewoners binnenkwamen wist de raad nog van niets, dat is belachelijk.”

Junius begon haar betoog in de eerste termijn met een relaas zonder een groot deel van de vele vragen van de raadsleden te beantwoorden. Ze bood haar excuses aan voor de blinde vlekken die zij heeft gehad waardoor de communicatie naar bewoners, raad en college niet naar behoren is verlopen. Gaf toe dat de kaartjes uit het document Verdeel en Vestigingsbeleid en regels coffeeshop Hellevoetsluis 2022 niet aan de raadsleden is getoond. Op deze kaarten is te zien dat de Vesting als niet gewenst gebied voor een coffeeshop wordt verklaard en het uiteinde van de Oostdijk als toegestane locatie voor een coffeeshop wordt gemarkeerd. “De huidige ondernemer in de Kerkstraat heeft de verantwoordelijkheid laten liggen om zich aan te melden voor het nieuwe verdelingsbeleid vergunning coffeeshop. Er mag slechts een coffeeshop in de gemeente zijn. De Barbershop heeft zich niet aangemeld en zo het recht op toestemming voor de volgende fase van experiment verspeeld. Tegelijkertijd speelde er een tweede procedure met de ondernemer in de Kerkstraat waardoor hij voortijdig zijn beschikking verloor. Die zaak ligt nu bij de rechter.” Vervolgens gaf Junius aan dat haar tijd en aandacht vooral ging naar die tweede procedure en niet naar de nieuwe verdelingsprocedure. En gaf zij aan door te willen gaan met de opening van het cannabis afhaalpunt aan de Oostdijk. Weliswaar onder strenge voorwaarden en met looptijd van één jaar waarna geëvalueerd zou moeten worden. 

Geblunder
De raad bleek zeer teleurgesteld in de antwoorden van de burgemeester.  ”Door het geblunder van de burgemeester heeft de ondernemer aan de Oostdijk in haar ogen rechten gekregen die wij de ondernemer absoluut niet gunnen” aldus Mieke Bakker (D66). Hierop werd unaniem een motie  ’Negatieve bestemming coffeeshop bestemmingsplan Hellevoetsluis’ ingediend waarmee de gehele raad  onder meer aangeeft tegen de vestiging van de coffeeshop aan de Oostdijk te zijn. Dat de raad niet bijtijds en goed is geïnformeerd. En dat zij regie wil houden bij de locatie bepaling voor een coffeeshop.” Deze motie werd unaniem aangenomen.

Motie van wantrouwen
Daarnaast diende de raad een motie van wantrouwen in, in de tweede termijn van de raadsvergadering. Daan Dankaart  (PvdA) namens alle fracties. “Wij willen minstens bereiken dat de coffeeshop aan de Oostdijk er niet komt. En onze tweede voorwaarde is dat het rode gebied op de kaartjes in het gebied de Vesting verdwijnt. Dus gewoon weer toestemming voor een coffeeshop in de Vesting. Als dit niet gehonoreerd wordt dan ligt er een motie van wantrouwen. Unaniem van de zes fracties van de Hellevoetse raad.”

Geen coffeeshop Oostdijk
Uiteindelijk werd de motie van wantrouwen ingetrokken en niet in stemming gebracht nadat Junius op beide punten toegaf. Weliswaar schoorvoetend op het laatste punt om de Vesting weer als gebied aan te wijzen waar wel een coffeeshop gevestigd mag worden. Hoewel het even de andere kant op leek te gaan mag Junius toch aanblijven als burgemeester.

Het resultaat van deze vergadering leverde de gemeenteraad een applaus van de publieke tribune op.

Uit de krant