Afbeelding
(Foto: Stadsmuseum)
Foto van vroeger

Nederland is bevrijd

Algemeen 288 keer gelezen

Nederland is bevrijd, de Duitsers zijn vertrokken en de Nederlandse vlag wappert weer fier op Kazerne Haerlem. Maar toch ademt de foto een en al triestheid.

Van de bebouwing aan de westzijde van de vesting is bijna niets meer over. Wat er nog staat is in vergaande staat van verval, er resten alleen nog kale vlakten. Alleen de plaatsen waar ooit straten liepen zijn nog duidelijk herkenbaar. De ruimten in de kazerne zijn nu bezet door collaborateurs uit de regio, in afwachting van hun proces. Tijdens hun gevangenschap werden zij voorlopig ingezet bij allerlei herstel- en opruimingswerkzaamheden. Naarmate de procesgang vorderde, werd hun aantal steeds kleiner. tot ze tenslotte helemaal uit Hellevoetsluis verdwenen. 

Uit de krant